De Nederlandse Gemalenstichting

Actueel

Bekijk hier onze nieuwsbrieven.


Op de homepage kunt u zich inschrijven voor deze nieuwsbrief.


Title
gemalen.nl

Nieuwsflits 69 : Impressie Vrijwilligersdag NGS 2023

Twee dagen na de legendarische zomer-superstorm van woensdag 5 juli 2023, was het op 7 juli 2023 weer prachtig zomers weer in Halfweg waar de Nederlandse Gemalenstichting dit keer haar traditionele jaarlijkse vrijwilligersdag hield als gast op het stoomgemaal aldaar.

Ook in 2018 was de NGS daar te gast voor een kort bezoek (in combinatie met "Cruquius” en "Sugar City”).

Maar nu was er een mijlpaal te vieren op deze locatie en leek het de NGS goed om een wat uitgebreider bezoek aan dit bijzondere gemaal te brengen.

Achtergrond vormde het feit dat het dit jaar precies 100 jaar geleden was, dat de door Stork gebouwde gelijkstroomstoommachine in het uit 1852 (!!) stammende stoomgemaal geplaatst werd.

Dit in combinatie met het feit dat het Stoomgemaal Halfweg het "oudste nog werkende schepradstoomgemaal ter wereld is” met een capaciteit van 1500 m3/minuut!

Reden voor ca. 50 vrijwilligers van onze deelnemers om de reis naar Halfweg te ondernemen.

Na een kort welkom door onze voorzitter Patrick Poelmann, die daarbij speciaal aandacht schonk aan de aanwezige sponsoren van de NGS, was het woord aan bestuurslid Raymond van Haaften die namens het bestuur van het stoomgemaal het gezelschap welkom heette, ons iets vertelde over de reden voor het stichten van dit gemaal op deze locatie (drooglegging van de Haarlemmermeerpolder én daardoor aanzienlijk minder berging in de boezem van Rijnland).

Hoewel het gemaal er zeker aan de binnenzijde goed uitziet meldde hij dat er voor de restauratie van met name de buitenzijde nog aanzienlijke sommen geld nodig zijn in de komende periode.

Vervolgens was het woord aan Mevr. Janneke Groen, archiviste/historicus bij het Hoogheemraadschap van Rijnland, die ons meevoerde van het ontstaan van het Hoogheemraadschap van Rijnland (ca. 800 jaar geleden) naar de achtergrond van de stichting van het gemaal Halfweg.

En als laatste voor de lunch schonk Jan Reijnen, bestuurslid van de NGS, op een weergaloze wijze met behulp van prachtige Powerpointfoto’s aandacht aan sluizen bij met name gemalen.

Na een uitstekende lunch vertelde Ruud Wever, bestuurslid van het stoomgemaal Halfweg, juist voordat de hoofdafsluiter van het stoomgemaal na 100 jaar opnieuw werd opgedraaid, het gezelschap de achtergrond van het feit dat er 100 jaar geleden toch weer voor een stoommachine in het gemaal Halfweg werd gekozen (hoe stoom won het – nog even – won van stroom!).

Iedereen kreeg daarna ruim de gelegenheid om uitgebreid alle onderdelen (naast de jarige gelijkstroomstoommachine, de indrukwekkende schepraderen zowel binnen als buiten) te bezichtigen.

Na een aangename verfrissing met een (wat verlaat) hapje keerde iedereen weer langzaam naar huis terug. Een thuistocht die door het samenvallen van de vakantieuittocht in Midden-Nederland voor velen niet optimaal verlopen zal zijn!

Mogelijk nog een reden te meer om volgend jaar te trachten deze mooie bijeenkomst weer op de oorspronkelijk tijd in het jaar (begin april) te organiseren.

Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Gemalen Stichting
www.gemalen.nl