De Nederlandse Gemalenstichting

Actueel

Bekijk hier onze nieuwsbrieven.


Op de homepage kunt u zich inschrijven voor deze nieuwsbrief.


Title
gemalen.nl

Nieuwsflits nummer 72: NGS verovert Fien-prijs met Kennisborgingsproject.

Fien (Federatie Industrieel Erfgoed Nederland) presenteerde vorig jaar voor de 2e maal een prijsvraag voor particuliere initiatieven rond het behoud van Industrieel erfgoed.

Deze 2e keer stond met name de vraag centraal, in hoeverre het behoud van erfgoed ook gepaard gaat met het behoud én de overdracht van kennis én vaardigheden die behoren bij een erfgoed object. Of anders geformuleerd: worden initiatieven ontplooid om de relevante kennis en vaardigheden in stand te houden en te delen met nieuwe mensen.

Speciaal werden mensen (en organisaties) die bij dergelijke projecten van kennisoverdracht betrokken zijn, gevraagd om mee te dingen naar de prijs.

Reden voor de Nederlandse Gemalenstichting om in haar vergadering van 21 juni te besluiten mee te dingen naar de FIEN-prijs met haar project Kennisborging.

Dit is een project van de NGS waarbij algemene technische informatie voor een specifiek stoomgemaal, een dieselgemaal en een elektrisch gemaal wordt uitgewerkt in een voorbeeld Leidraad voor onze deelnemers. Deze leidraad bestaat uit algemene informatie over het gemaal met zijn ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling, alsmede een uitgebreide beschrijving van de technische installaties met bedienings- en onderhoudsvereisten.

Eind juli werd het verzoek tot mededinging ingediend bij Fien en op 25 januari kwam de brief van Fien waarin werd medegedeeld, dat de NGS (Ex aequo met het Museum Buurt Spoorweg-Haaksbergen) de 1e prijs in de wacht gesleept had voor haar "Kennisborgingsproject”.

Een feit waar we met trots naar kijken en ook belangstellenden graag in laten delen!

De uitreiking van de prijs werd vandaag, 20 maart 2024, door FIEN gecombineerd met een studiemiddag bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed te Amersfoort.

Tijdens deze studiemiddag kregen de beide prijswinnaars de mogelijkheid hun ingediende project nader toe te lichten.

Paul Spaan (ons recent aangetreden nieuwe bestuurslid en tevens projectleider van het Kennisborgingstijdens) tijdens zijn presentatie over de NGS

 

Gerard Dalhuisen, ons zojuist vertrokken bestuurslid en oud-projectleider van het project, haalt Jaap van Raaij, de belangrijkste schrijver voor het project tijdens zijn presentatie naar voren.

En dan is het tijd voor de uitreiking van de prijs - een prachtige geëmailleerde plaquette - door de voorzitter van Fien aan de prijswinnaars.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dat is hem dan, de geëmailleerde plaquette!

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,

De Nederlandse Gemalen Stichting
www.gemalen.nl

Bijlage bij dit bericht:
IMG_20240320_155212-bijgesneden-3.jpg,IMG_20240320_160800-bijgesneden-3.jpg,IMG_20240320_162052-bijgesneden-3.jpg