De Nederlandse Gemalenstichting

Actueel

Bekijk hier onze nieuwsbrieven.


Op de homepage kunt u zich inschrijven voor deze nieuwsbrief.


Title

gemalen.nl  

 

Nieuwsflits nummer 75:
Daan van Rijn neemt afscheid als adviseur van de NGS

Onlangs heeft het bestuur van de Nederlandse Gemalenstichting (NGS) afscheid genomen van Daan van Rijn als adviseur van de NGS. 

Daan was al sinds het prille begin in 1987 betrokken bij de NGS als adviseur van het bestuur. Als projectleider en gemalenontwerper bij TAUW was hij van groot belang voor de NGS door zijn grote kennis van (historische) gemalen. Deze kennis bracht hij als adviseur in tijdens de vele bestuursvergaderingen die hij vanaf het begin meemaakte.

Als je als ‘nieuweling’ bij de NGS een probleem had met historische kennis over zaken van de NGS, dan vroeg je het aan Daan en kreeg je meteen het juiste antwoord.

Daan was niet alleen een goede ‘penvoerder’, maar ook een perfecte en vooral strakke planner van ‘zijn’ projecten. Dat laatste leidde weleens tot discussie, omdat de toeleveranciers soms de behoefte hadden om iets meer tijd en/of inhoud te besteden of toe te voegen aan hun eigen onderdeel.

Daarnaast zat hij in ontelbare werkgroepen, stuurgroepen en redactiecommissies van de NGS. Dat deze zin geen loze kreet is, blijkt wel uit de opsomming van de uitgaven van de NGS waarin Daan een belangrijke rol vervulde:

 1. 5 jaar De Nederlandse Gemalenstichting 1987-1992
  Uitgave van de Nederlandse Gemalenstichting met medewerking van o.a. ing. C.D. van Rijn 
 1. Gemalen… als het water deert
  In opdracht van het Projectbureau Industrieel Erfgoed (PIE), september 1995
  Met dank aan de begeleidingscommissie van de NGS met o.a. ing. C.D. van Rijn 
 1. Gemalen… het behouden waard
  Uitgegeven door de NGS met steun van verschillende sponsoren, december 2001.
  Met dank aan de leden van de stuurgroep met o.a. ing. C.D. van Rijn 
 1. De NGS Gemalen Gids
  Uitgegeven door de NGS, september 2007
  Tekst, samenstelling en redactie: ing. C.D. van Rijn 
 1. Het water de baas. De geschiedenis van de mechanische bemaling in Nederland
  Uitgegeven door de NGS in 2010 met steun van ruim 20 sponsoren
  Samenstelling en tekst: Daan van Rijn en Rutger Polderman
  Projectleiding en eindredactie: ing. C.D. van Rijn 
 1. Tussen stoom en stroom.
  De rol van de verbrandingsmotor in de Nederlandse polder- en boezembemaling, 2017
  Samenstelling en tekst: Daan van Rijn, Jaap van Raaij en Rutger Polderman
  Projectleiding en eindredactie: ing. C.D. van Rijn 
 1. Producten van de Projectgroep Leidraad Kennisborging (tot april 2024)
  Digitale uitgave van de NGS: https://www.gemalen.nl/leidraden_kennisborging_gemalen.asp
  Tekst, samenstelling en redactie: Daan van Rijn, Jaap van Raaij, adviseurs NGS 

Daan, helaas hebben wij dit voorjaar afscheid moeten nemen van jou als adviseur van de NGS. De laatste jaren werd het door je lichamelijke klachten moeilijker om altijd betrokken te zijn bij de externe activiteiten van de NGS. Daarbij kwam ook nog in toenemende mate het mantelzorgschap thuis.

Rest ons nog om je, ook op deze wijze, te bedanken voor je kennis, kunde, inzet en loyaliteit voor de NGS. Wij zullen je enorme bevlogenheid gaan missen!

Daan, het ga jullie goed!

Het bestuur en adviseurs van de Nederlandse Gemalenstichting

Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Gemalen Stichting
www.gemalen.nl