De Nederlandse Gemalenstichting

Actueel

Bekijk hier onze nieuwsbrieven.


Op de homepage kunt u zich inschrijven voor deze nieuwsbrief.


Title
gemalen.nl

Nieuwsflits 75: Oproep voor nominatie NGS gemalenpluim 2024.

Oproep!

 
Dit jaar zal de NGS de Gemalenpluim weer toegekennen aan gemalen, die in 2023/2024 zijn opgeleverd na een voorbeeldmatige renovatie of restauratie.
 
Zoals gebruikelijk is het streven om één Pluim toe te kennen aan een Waterschap en één aan een gemalenbeherende particuliere organisatie.
 
Een voorbeeldmatige renovatie/restauratie moet ruim worden opgevat: variërend van groot onderhoud, aanpassing (in- en/of uitwendig) aan eigentijdse eisen van bemalingstechnologie, duurzaamheid, veiligheid, etc. tot een ingrijpende restauratie. Omvang of ouderdom van het gemaal spelen daarbij geen rol. Bepalend voor de toekenning is of bij de aanpak recht is gedaan aan de cultuurhistorische waarden van het gemaal.
 
Alleen eigenaren/beheerders zelf kunnen hun gemaal nomineren voor de gemalenpluim.
 
De prijs wordt toegekend door het bestuur van de NGS, op voordracht van de NGS Gemalenpluimjury.
 
De jury bestaat uit Peter Nijhof (algemeen adviseur NGS en voorzitter van de jury), Henk Wolven (bestuurslid NGS) en Kees Tak (bouwkundig adviseur NGS).
 

Bekendmaking Pluimwinnaars

 
De NGS Gemalenpluim 2024 wordt uitgereikt tijdens de NGS deelnemersvergadering op vrijdagmorgen 1 november 2024. De locatie van deze vergadering zal waarschijnlijk ergens in het beheersgebied van het waterschap Amstel Gooi en Vecht zijn, de winnaar van de pluim in 2023.
 
Via haar eigen media (website, digitale Nieuwsbrief) en persberichten zal de NGS ruime bekendheid geven aan de prijswinnaars!
 

Aanmeldingsprocedure

 
Nominaties voor de NGS Gemalenpluim 2024 gaarne, bij voorkeur vóór 15 juli, maar uiterlijk 1 augustus a.s., mailen naar Carlos Ceelaert, secretaris NGS (secretaris@gemalen.nl ) met een cc naar Peter Nijhof, juryvoorzitter (peternijhof@outlook.com ), met vermelding van tenminste:
 
* naam, adres, postcode gemaal
 
* naam, adres en contactpersoon/contactgegevens indienende eigenaar
 
* in welke periode uitgevoerd en opgeleverd
 
* nadere documentatie over de restauratie (cultuurhistorisch, bouwkundige en technische documentatie als basis voor de planontwikkeling, foto`s van voor- en na de planuitvoering).
 
Voor nadere informatie/overleg is Peter Nijhof per mail (zie voorgaand adres) aanspreekbaar.
 
Het bestuur van de NGS rekent op een ruim aantal inzendingen!

 

Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Gemalen Stichting
www.gemalen.nl