De Nederlandse Gemalenstichting

Actueel

Bekijk hier onze nieuwsbrieven.


Op de homepage kunt u zich inschrijven voor deze nieuwsbrief.


Title
gemalen.nl

Nieuwsflits nummer 71

Uitreiking Gemalenpluim 2023.

Zoals al 8 jaar een traditie, m.u.v. het Corona-jaar 2020, vond op vrijdag 3 november 2023 weer de jaarlijkse uitreiking van de Gemalenpluim plaats tijdens de Deelnemersvergadering van de Nederlandse Gemalenstichting.

De deelnemersvergadering vond dit jaar plaats bij het Stoomgemaal Kamerik-Teylingens in Kamerik.

In tegenstelling tot de vorige editie, had de jury van de Gemalenpluim dit jaar geen klagen over het enthousiasme van de potentiële inzenders én het aantal inzendingen.

De jury ontving 5 inzendingen, waarvan 3 door waterschappen en een 2-voudige nominatie door een stichting. Helaas moesten we 2 inzenders teleurstellen omdat zij te laat waren met hun inzending en niet meer meegenomen konden worden in de jurybeoordeling. Wel heeft het NGS-bestuur toegezegd, deze mee te nemen in het volgende jaar.

U bent dus al gewaarschuwd voor de concurrentie volgend jaar!

De juryvoorzitter Peter Nijhof tijdens de toelichting op de Gemalenpluim 2023

Prijswinnaars:

Categorie Stichtingen:

Geen gemalenpluim maar een eervolle vermelding voor de renovatie van de bestuurskamer van het gemaal Makkumer-en Parregaastermeerpolder, te Makkum (1882) door de eigenaar, de Stichting Watererfgoed.

De jury heeft in het bijzonder grote waardering voor de herinrichting van de bestuurskamer, een unicum in Nederland, die bovendien als zodanig weer in gebruik is genomen voor vergaderingen van het bestuur van de Stichting Watererfgoed en onder meer tijdens Open Monumentendag wordt opengesteld voor publiek.

Overhandiging van de oorkonde voor de "eervolle vermelding” aan de vertegenwoordigers van het gemaal Makkumer-en Parregaastermeerpolder, te Makkum (1882) (eigenaar, de Stichting Watererfgoed).

Categorie waterschappen:

Hoewel de jury voor een moeilijke opgave stond, door de uiteenlopende schaal, maar zonder uitzondering grote complexiteit voor de ingediende projecten is uiteindelijk gekozen voor Gemaal Eerste Bedijking der Mijdrechtse Droogmakerij te Amstelhoek (1794).

De jury waardeert dat het waterschap een historisch en landschappelijk waardevol bemalingspunt door renovatie heeft behouden en bovendien in bedrijf weten te houden door renovatie van de oude pomp als reservebemaling, mogelijk door de combinatie met de noodzakelijke capaciteitsvergroting beneden maaiveld. Positief is ook dat de gerestaureerde machinehal voor publiek toegankelijk is tijdens geëigende gelegenheden. Het project was complex en kende onderweg forse tegenvallers maar is uiteindelijk toch gerealiseerd.

Overhandiging van de oorkonde voor het Gemaal Eerste Bedijking der Mijdrechtse Droogmakerij te Amstelhoek (1794) door de voorzitter van de NGS dhr. Patrick Poelmann aan de dijkgraaf van het waterschap Amstel Gooi en Vecht , mevr. Joyce Sylvester.

Het volledige juryrapport treft u hier aan-tekst.

Dat ook het waterschapsbestuur van de winnaar, waterschap Amstel Gooi en Vecht verblijd was met dit feit moge blijken uit dit bericht op hun website op 4 november 2023

Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Gemalen Stichting
www.gemalen.nl