De Nederlandse Gemalenstichting

Over de NGS

Leidraden Kennisborging gemalen

De NGS constateert al geruime tijd dat de vrijwilligers die de gemalen onderhouden en bedienen gemiddeld een behoorlijk hoge leeftijd hebben, dat zij veel toewijding tonen en kennis hebben van de oude technieken, maar dat die kennis vooral in hun hoofden zit. Adequate overdracht van gedegen en geborgde kennis en vaardigheden naar volgende generaties van vrijwilligers is daarmee kwetsbaar.

Deze leemte is voor de NGS aanleiding geweest om de Projectgroep Kennisborging op te richten, die de opdracht heeft meegekregen om zoveel mogelijk deze kennis over de techniek van oude door stoommachines, diesel en elektromotoren aangedreven gemalen vast te leggen en vervolgens te publiceren.
Deze projectgroep, bestaande uit een vijftal bestuursleden en adviseurs van de NGS, is daarmee sinds 2017 aan het werk gegaan en heeft de in een leidraad samengevatte resultaten voor de door stoommachines aangedreven gemalen enige tijd geleden gepresenteerd. Deze documenten zijn nu ook via de website van De Nederlandse Gemalen Stichting toegankelijk. De leidraad voor door dieselmotoren aangedreven gemalen is in bewerking en zal begin 2025 aan de deelnemers van onze stichting en belangstellenden worden aangeboden. Daarna wordt begonnen met oude door elektromotoren aangedreven gemalen.
Om de documenten eenvoudig te kunnen opzoeken zijn de volgende hoofd -, map- en sub indelingen gemaakt. Vanwege de omvang van de papieren documenten zijn deze in 2 mappen ondergebracht.

Stoomgemalen

Map 1 van 2 mappen bestaande uit drie delen. Hierin worden de specifieke gegevens van het voorbeeldgemaal, in casu het Stoomgemaal Mastenbroek bij Genemuiden weergegeven.

Deel I; Het algemene eerste deel bevat specifieke informatie van het betreffende gemaal in de vorm van een beknopte beschrijving van het gemaal, zijn geschiedenis, de functie en de aanwezige installatie(s).

Deel II; Het tweede deel bevat de specifiek technische informatie van de onderhavige gemaal installatie(s) die nodig is voor de bediening en het onderhoud. Daar waar nodig, bijvoorbeeld voor een beter begrip en grotere diepgang, wordt verwezen naar deel vier van de leidraad.

Deel III; Het derde deel is gericht op de in acht te nemen veiligheidsmaatregelen, voorschriften en keuringseisen van specifieke installaties dan wel onderdelen daarvan. Daarnaast bevat het aanwijzingen voor het op een veilige manier rondleiden van bezoekers van het gemaal.

Map 2 van 2 mappen bestaat uit één deel

Deel IV; Het vierde deel is universeel en geldt voor alle stoomgemalen. Het bevat gedetailleerde en onderbouwde technische informatie van de toegepaste soorten en types aandrijvingen, brandstoffen, hulpwerktuigen, krachtoverbrengingen en opvoerwerktuigen. Verder worden hierin de daarbij van belang zijnde theoretische grondslagen, de praktische uitgangspunten, de toegepaste materialen en de daaraan te stellen eisen beschreven

Dieselgemalen

Map 1 van 2 mappen bestaat uit drie delen. Hierin worden de specifieke gegevens van het dieselgemaal De Antagonist te Leidschendam weergegeven.

Deel I; Het algemene eerste deel bevat specifieke informatie van het betreffende gemaal in de vorm van een beknopte beschrijving van het gemaal, zijn geschiedenis, de functie en de aanwezige installatie(s).

Deel II; Het tweede deel bevat de specifiek technische informatie van de onderhavige gemaal installatie(s) die nodig is voor de bediening en het onderhoud. Daar waar nodig, bijvoorbeeld voor een beter begrip en groter diepgang, wordt verwezen naar deel vier van de leidraad.

Deel III; Het derde deel is gericht op de in acht te nemen veiligheidsmaatregelen, voorschriften en keuringseisen van specifieke installaties dan wel onderdelen daarvan. Daarnaast bevat het aanwijzingen voor het op een veilige manier rondleiden van bezoekers van het gemaal.

Map 2 van 2 mappen bestaat uit één deel

Deel IV; Het vierde deel is universeel en geldt voor alle dieselgemalen. Het bevat gedetailleerde en onderbouwde technische informatie van de toegepaste soorten en types aandrijvingen, brandstoffen, hulpwerktuigen, krachtoverbrengingen en opvoerwerktuigen. Verder worden hierin de daarbij van belang zijnde theoretische grondslagen, de praktische uitgangspunten, de toegepaste materialen en de daaraan te stellen eisen beschreven.

Elektrische gemalen

Map 1 van 2 mappen bestaande uit drie delen. Hierin worden de specifieke gegevens van het nog nader te bepalen elektrische gemaal weergegeven.

Deel I; Het algemene eerste deel bevat specifieke informatie van het betreffende gemaal in de vorm van een beknopte beschrijving van het gemaal, zijn geschiedenis, de functie en de aanwezige installatie(s).

Deel II; Het tweede deel bevat de specifiek technische informatie van de onderhavige gemaal installatie(s) die nodig is voor de bediening en het onderhoud. Daar waar nodig, bijvoorbeeld voor een beter begrip en groter diepgang, wordt verwezen naar deel vier van de leidraad.

Deel III; Het derde deel is gericht op de in acht te nemen veiligheidsmaatregelen, voorschriften en keuringseisen van specifieke installaties dan wel onderdelen daarvan. Daarnaast bevat het aanwijzingen voor het op een veilige manier rondleiden van bezoekers van het gemaal.

Map 2 van 2 mappen bestaat uit één deel

Deel IV; Het vierde deel is universeel en geldt voor alle elektrische gemalen. Het bevat gedetailleerde en onderbouwde technische informatie van de toegepaste soorten en types aandrijvingen, hulpwerktuigen, krachtoverbrengingen en opvoerwerktuigen. Verder worden hierin de daarbij van belang zijnde theoretische grondslagen, de praktische uitgangspunten, de toegepaste materialen en de daaraan te stellen eisen beschreven

Auteurs: Werkgroep Kennisborging NGS
Mede mogelijk gemaakt door project-bijdragen van onze projectsponsor: TAUW b.v.

Deze uitgaven zijn digitaal beschikbaar voor belangstellenden (in pdf-formaat) en kunnen worden ingezien of gedownload:
Klik op een van onderstaande link(en)

  • Inzien/downloaden Leidraad Kennisborging Dieselgemalen; (Nog niet beschikbaar)
  • Inzien/downloaden Leidraad Kennisborging Elektrische gemalen;(Nog niet beschikbaar)

Toelichting inzien/downloaden

Het inzien en/of downloaden van de onderdelen gaat als volgt.
Klik op een van de bovenstaande linken. Er opent zich een nieuw scherm in uw browser met de inhoud van een map met bestanden of een aparte map.
Klik op een van de bestanden en dit bestand wordt zichtbaar. U kunt er nu doorheen bladeren en/of downloaden.
Downloaden kan door op het bestand te klikken en vervolgens op de knop “↓ Downloaden”
Het document staat daarna in uw “Download-map” van uw pc.

 

CONTACT


secretaris
ir. C.H.B.M. Ceelaert
Sportlaan 63,
5242 GP RosmalenSteun on werk

Nationale Molen en Gemalendag

Ontwerp   Realistatie