De Nederlandse Gemalenstichting

Over de NGS

Donateurs

De Nederlandse Gemalenstichting zou niet kunnen bestaan zonder financiële ondersteuning van donateurs en sponsoren.Vindt u mede op basis van de informatie op onze website of anderszins, dat de NGS goed werkt verricht voor het behoud van historische gemalen in Nederland?
Steun ons dan en word donateur van de NGS.

Men kan donateur worden voor € 25,- per jaar (of meer), met daarbij de uitnodiging tot het bijwonen van de deelnemersvergadering en de vrijwilligersdag.

Zowel deelnemers als donateurs ontvangen verder als tegenprestatie:

 • Toezending per mail van de nieuwsbrieven/flitsen van de NGS (zelf aanmelden via de link op de homepage) en
 • 10% korting op uitgaven van de NGS.

N.B.: De NGS is een zogenaamde culturele ANBI-organisatie hetgeen betekent, dat de eventuele bijdrage voor particulieren (+25%) aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting en voor de ondernemingen die onder de venootschapsbelasting vallen voor (+50%) aftrekbaar is.

U kunt zich aanmelden als donateur via het algemene e-mailadres: 

Sponsoren


Zoals reeds gemeld op deze pagina kan de NGS niet haar werk uitvoeren zonder financiële ondersteuning. Dat geldt in bijzondere mate voor onze sponsoren.

In de eerste jaren van zijn bestaan kon gewerkt worden dankzij aanloopsubsidies van een viertal particuliere fondsen, te weten:

 • de Stichting K.F.Heinfonds
 • de Stichting Edwina van Heek
 • de Stichting Weeshuis Nijkerk
 • de Steenbergenstichting

Sinds 1991 kent de NGS een drietal hoofdsponsors. Op 26 april 1991 zijn de eerste sponsor overeenkomsten afgesloten met
Tauw Infra Consult BV te Deventer, Stork Bosman BV te Piershil en Ballast Nedam Beton en Waterbouw te Amstelveen.
In 2007 heeft de Unie van Waterschappen zich als (hoofd)sponsor verbonden aan het Inventarisatieproject, nadat daarvoor in de periode 1993-2001 diverse projectsponsors een bijdrage hebben geleverd.
In samenwerking en met financiële steun van de ANWB zijn voor een groot aantal bij de NGS aangesloten deelnemers bij de door hen beheerde gemalen informatieborden geplaatst.

Momenteel kent de NGS 2 typen sponsors, te weten sponsors die bepaalde projecten van de NGS ondersteunen zoals het inventarisatieproject voor de gemalen etc. Dat zijn de projectsponsors. Daarnaast kent de NGS hoofdsponsoren die zonder specifieke projecten het werk en de doelstellingen van de NGS jaarlijks ondersteunen.

Huidige projectsponsoren:

 • Tauw BV te Deventer;
 • Unie van Waterschappen te Den Haag;

Huidige hoofdsponsoren:

 • Bosman Watermanagement bv te Piershil;
 • GMB Waterkwaliteit & installaties te Opheusden.

Door de jaren heen hebben de volgende hoofdsponsors het werk van de NGS ondersteund:

 • 1991 – heden Tauw bv te Deventer
 • 1991 – 1994   Stork Bosman B.V. te Piershil
 • 1991 – 1993   Ballast Nedam Beton en Waterbouw  te Amstelveen
 • 1994 – heden Bosman Watermanagement B.V. te Piershil
 • 1993 – 1997   Haverkort/Galjaard BV te Amersfoort
 • 1997 – 2004   2002  Ballast Nedam Beton en Waterbouw noord te Groningen
 • 2004 – 2007   Verboom Maasland BV te Maasland
 • 2007 – 2010   Groep Midden Betuwe BV te Opheusden
 • 2010 - 2013 Heijmans 
 • 2018 - heden   GMB Waterkwaliteit & installaties te Opheusden
Links naar onze sponsors
Bosman Watermanagement www.bosman-water.nl
Tauw BV www.tauw.nl
Unie van Waterschappen www.uvw.nl
GMB www.gmb.eu
 

CONTACT


secretaris
ir. C.H.B.M. Ceelaert
Sportlaan 63,
5242 GP RosmalenSteun on werk

Nationale Molen en Gemalendag

Ontwerp   Realistatie