De Nederlandse Gemalenstichting

Over de NGS

ANBI NGS

De NGS is een zogenaamde culturele ANBI-organisatie. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Om aangewezen te worden als ANBI (door de belastingdienst) moet een instelling aan een aantal voorwaarden van de Belastingdienst voldoen.

Als een ANBI een culturele instelling is, zoals de NGS, kan deze ANBI de status 'culturele ANBI' krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied.

Voor donateurs én sponsoren van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.
Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Hieronder volgen (jaarlijks aangepast) de ANBI gegevens  NGS
(volgens het format van het standaardformulier publicatieplicht ANBI-Algemeen)

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen (PDF download)

1 Naam organisatie
2 Post-/bezoekadres 
De Nederlandse Gemalenstichting
Sportlaan 63, 5242 GP Rosmalen
3 Status Culturele anbi
4 RSIN nummer
816104104
5 KvK Nummer  41155073
6 Internet adres  https://www.gemalen.nl
7 Contact
073-5220792
8 Bestuur www.gemalen.nl/bestuur.asp 
9 Beleidsplan www.gemalen.nl/beleidsplan.asp
10 Beloningsbeleid De NGS is een organisatie, uit vrijwilligers bestaat, die geen beloning ontvangen. Uitsluitend gemaakte onkosten worden vergoed op declaratiebasis.
11 Doelstelling www.gemalen.nl/doelstellingen.asp
12 Jaarverslag zie bijlage

CONTACT


secretaris
ir. C.H.B.M. Ceelaert
Sportlaan 63,
5242 GP RosmalenSteun on werk

Nationale Molen en Gemalendag

Ontwerp   Realistatie