ANBI NGS

1 Naam organisatie
Post-/bezoekadres 
Nederlandse Gemalenstichting
Sportlaan 63, 5242 GP Rosmalen
Status Culturele anbi
2 RSIN nummer
KvK Nummer 
816104104
41155073
3 Internet adres  http://www.gemalen.nl
4 Contact secretaris@gemalen.nl
073-5220792
5 Bestuur www.gemalen.nl/bestuur.asp 
6 Beleidsplan www.gemalen.nl/beleidsplan.asp
7 Beloningsbeleid De NGS is een organisatie, uit vrijwilligers bestaat, die geen beloning ontvangen. Uitsluitend gemaakte onkosten worden vergoed op declaratiebasis
8 Doelstelling www.gemalen.nl/doelstellingen.asp
9 Jaarverslag zie bijlage
10 Jaarrekening
(website-versie)
zie bijlage


 

CONTACT

secretaris
ir. C.H.B.M. Ceelaert
Sportlaan 63,
5242 GP Rosmalen
06-54637019
073-5220792


Ontwerp  Realistatie