Overzicht nieuwsbrievenNieuwsflits 56; Wat is er toch nog gebeurd in 2020 en gaat er gebeuren in 2021 bij de NGS?
Nieuwsflits 55; NGS en het restant van Corona-jaar 2020
Nieuwsflits 54: De externe activiteiten van de NGS in de rest van 2020.
Nieuwsflits 53; Nominatie NGS-Gemalenpluim 2020
Nieuwsflits 52;Nationale Gemalen-/Molendag afgelast!
Nieuwsflits 51; Vrijwilligersdag NGS op 3 april gaat niet door!
Nieuwsflits 50; In memoriam Jan Reerink
Belangrijke data voor NGS’ers in 2020
Nieuwsflits 48; Nieuwe voorzitter en nieuw bestuurlid van de NGS
Nieuwsflits 47: Uitreiking Gemalenpluim 2019
Nieuwsflits 46-Onze voorzitter Herman Dijk overleden.
Copy of Nieuwsflits 45; Impressie Vrijwilligersdag NGS 2019
Nieuwsflits 44; Oproep nominatie NGS Gemalenpluim 2019
Nieuwsflits 43; Een (werkend) model van een stoomgemaal?
Nieuwsflits 42; Drijfriem aangeboden

 

Blijf op de hoogte:
E-mail:

Ik ontvang graag:
NGS Nieuwsflits

Actueel

16-2-2021
gemalen.nl  
 


Nieuwsflits 56; Wat is er toch nog gebeurd in 2020 en gaat er gebeuren in 2021 bij de NGS?

Een jaar geleden kwamen de eerste berichten uit China over Covid-19 en in de loop van maart werd ook Nederland geconfronteerd met dit virus. In eerste instantie was de gedachte, dat in de loop van het voorjaar/zomer het gewone leven wel weer zou aanvangen. Niets bleek echter minder waar! 

De vrijwilligersdag, normaal gepland begin april, dachten we in eerste instantie nog wel te kunnen plannen voor het begin van de zomer; later werd dat het najaar, tot dat we aan het einde van de zomer moesten concludeerden dat het in 2020 niets meer zou worden. 

Afgelopen woensdag 10 februari hadden we de eerste bestuursvergadering van 2021 via MS Teams en stond uiteraard de planning voor 2021 weer op de agenda. Momenteel kijken we als NGS-bestuur als volgt naar de externe activiteiten in 2021:

·         Vrijwilligersdag: Voorlopig gereserveerd/verschoven naar half september 2021. Hierover zijn contacten met het Woudagemaal, dat we vorig jaar ook zouden bezoeken en dat toen geen doorgang kon vinden!

·         Open Gemalen-/Molendag 2021. Deze dag, waarbij veel waterschappen en stichtingen van historische gemalen massaal hun poorten openen voor het publiek is zoals altijd gepland in het 2eweekend van mei. Dus zaterdag 8 en/of zondag 9 mei 2021. De Waterschappen en stichtingen zullen wel voorbereidingen treffen, maar of het door kan gaan is nog allerminst zeker.

·         De NGS-Gemalenpluim 2021. Voor waterschappen en stichtingen die hun gemaal of één van hun gemalen op een voorbeeldige wijze hebben gerestaureerd/gerenoveerd in 2019 of 2020, zal de gemalenpluimcommissie van de NGS eveneens voorbereidingen treffen in de zomer van 2021. Maar de terreinbezoeken zouden door covid-19 nog wel eens in de knel kunnen komen. Ook dit is dus nog niet zeker.

·         Deelnemersdag 2021. Deze dag, voor de bestuurders van onze Deelnemers, wordt normaal altijd begin november gepland. In 2020 zouden we ontvangen worden door het Hoogheemraadschap van Delfland. Wij nemen aan dat dit wel op 5 november 2021 kan plaats vinden. Noteren dus!

In 2020 was eveneens een Watererfgoeddag gepland voor november 2020. In hoeverre deze dit jaar alsnog georganiseerd kan worden, is ook nog niet duidelijk.

Wat de zojuist vermelde zaken betreft geldt in ieder geval dat nog niets duidelijk is en dat u via dit medium nader verneemt of het definitief door gaat en op welk moment en plaats.

Overige bestuurszaken van de NGS.

Naast de genoemde externe activiteiten voor 2021 zijn in de december- (2020) en de februari-vergadering van het NGS-bestuur o.a. over de volgende zaken gesproken c.q. vastgesteld:

·        In 2020 is door het bestuur hard gewerkt aan het Beleidsplan 2021-2026. Het ontwerpplan is in de decembervergadering vastgesteld. Het zal in de komende Deelnemersvergadering (najaar 2021) voorgelegd worden aan deze vergadering. Het ontwerp is reeds in te zien op onze website: https://www.gemalen.nl/beleidsplan.asp

·         In de februarivergadering is het jaarverslag van de secretaris vastgesteld evenals de jaarrekening 2020; zie: https://www.gemalen.nl/deelnemers_en_donateurs.asp Ook deze beide stukken zullen geagendeerd worden voor de Deelnemersvergadering dit najaar.

 

Zo dat was weer wat nieuws vanuit de Nederlandse Gemalenstichting. 

We vertrouwen erop dat we vanaf de zomer weer op een normale wijze kunnen genieten van al het moois om ons heen en van historische gemalen in het bijzonder!

 
Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Gemalen Stichting
www.gemalen.nl