De Nederlandse Gemalenstichting

Actueel

Bekijk hier onze nieuwsbrieven.


Op de homepage kunt u zich inschrijven voor deze nieuwsbrief.


Title
 
gemalen.nl

Nieuwsflits 73: Belangrijke data voor NGS’ers in 2024

Voor de NGS zijn er een aantal specifieke datums in het jaar die voor veel betrokkenen bij de NGS van belang zijn.

Hier volgen deze data voor 2024 om te noteren in uw agenda.

De nationale Gemalen-/Molendag op zaterdag 11 en zondag 12 mei 2024.

De Nationale Molen- en Gemalendag zal zoals elk jaar weer georganiseerd worden op de 2e zaterdag en/of zondag van mei.

Vele gemalen zullen meedoen aan deze jaarlijks terugkerende mogelijkheid om eeniederin de gelegenheid te stellen een (of meerdere) mooie gemalen te bezoeken.

Bent u beheerder van een (mooi) gemaal, opent u dan de deuren in dit weekend voor het publiek en geef hen de gelegenheid te genieten van uw parel(tje).

Geef uw openingstijden ook even door aan de secretaris van de NGS (secretaris@gemalen.nl ). Dit wordt dan gepubliceerd op de NGS-site (button op de homepage "Nationale molen- en Gemalendag”)!

Geïnteresseerde bezoekers kunnen dan vooraf op de site bekijken welke gemalen zij die dag zeker willen bezoeken.

In ieder geval kunnen wij u nu al melden, dat het Stoomgemaal te Halfweg dat weekend "onder stoom” zal zijn en dat een Lego-model van het stoomgemaal dan eveneens te bewonderen zal zijn.

Grijp dus die kans!

Vrijwilligersdag 2024; vrijdag 3 mei 2024

De Vrijwilligersdag zal deze keer gehouden worden in het beheersgebied van het waterschap Rijn- en IJssel (ruwweg gelegen tussen Deventer, Arnhem en Winterswijk). Het hoofdkantoorstaat in Doetinchem.

De Uitnodiging met het programma is reeds verzonden naar de vrijwilligers van onze deelnemende organisaties.

Hoewel de gedachte aan droogte het afgelopen (half) jaar wat op de achtergrond zal zijn verdwenen bij velen zal die dag met name in het teken staan van de aanpak van die problematiek door het Waterschap.

Ongetwijfeld de moeite waard voor een bezoek!

Deelnemersbijeenkomst NGS in 2024; (met de uitreiking van de gemalenpluim 2024!)

Deze bijeenkomst zal dit jaar plaats vinden in het beheersgebied van het Waterschap Amstel- Gooi en Vecht (Hoofdkantoor in Amsterdam), de winnaar van de gemalenpluim van 2023, op vrijdag 1 november 2024. De locatie en het programma moeten uiteraard nog worden uitgewerkt. Maar noteert u al vast de datum.

Gemalenpluim 2024.

Zoals gebruikelijk zal er ook in 2024 een Gemalenpluim worden geagendeerd op onze Deelnemersdag. Of we die dan ook daadwerkelijk kunnen uitreiken hangt uiteraard van de inzendingen af. Een tweetal inzendingen liggen reeds op de plank hiervoor.

Maar bent u beheerder of eigenaar van een mooi gemaal waarvan de restauratie dit jaar is afgerond, schroom dan niet om mee te dingen naar deze prestigieuze oorkonde. Kijk op onze website (https://www.gemalen.nl/gemalenpluim.asp) voor nadere inspiratie én informatie. Houd er eventueel rekening mee dat de inzendingen rond 1 augustus van dit jaar bij de voorzitter van de Pluimcommissie (Peter Nijhof) beschikbaar moeten zijn. Nadere informatie kunt u eventueel krijgen bij de secretaris van de NGS (secretaris@gemalen.nl).

Jaarverslag NGS 2023

Het jaarverslag 2023 van de NGS is vastgesteld door het bestuur en zal deze week op de site verschijnen; u kunt het dan hier inzien en/of downloaden(onder aan de pagina!)

Tot zover de belangrijke data voor u als NGS’ers in 2024!

Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Gemalen Stichting
www.gemalen.nl