Activiteiten en projecten

Sinds de oprichting van de NGS in 1987 zijn, naast diverse adviezen en antwoorden op vragen van deelnemers en derden, verschillende activiteiten ontwikkeld. Daarnaast zijn een aantal specifieke projecten tot stand gekomen, te weten:

 • Het geven van cursussen, in samenwerking met de deelnemers, voor de NGS-vrijwilligers waarbij thema gericht te werk wordt gegaan (stoomcursus, onderhoud installaties).
 • Het i.s.m. de ANWB aan de deelnemers verstrekken van informatieborden.
 • Het, via Tauw, opstellen van een rapportage m.b.t. de conservering van de mechanische installaties van gemaal De Vereniging te Voorschoten (1991).
 • Het uitgeven van de publicatie “ 5-jaar De Nederlandse Gemalenstichting 1987-1992.”
 • Het, via architectenbureau Tak, laten uitvoeren van een onderzoek naar de bouwkundige toestand van gemaal De Antagonist te Leidschendam (1993).
 • Het inventariseren en documenteren van het gehele Nederlandse gemalenbestand  (1995-heden), resulterend in de publicaties/rapporten “Gemalen…als het water deert” *(1995) en “Gemalen….het behouden waard ” * (2001).
 • Het uitbrengen, in samenwerking met de toenmalige sponsors, van de brochure annex poster “ 31 Historische gemalen in Nederland” (1996).
 • Het toetsen van de lijst van potentiële Rijks- en Provinciale monumenten van de provincie Zuid Holland (1997).
 • Het opstellen van een rapport m.b.t. “De toekomstmogelijkheden van het voormalig gemaal Cornelis Den Hertog te Alphen a/d Rijn” (2000).
 • Het opstellen van een rapport m.b.t. de technische- en financiële consequenties indien het Gemaal De Volharding te Velp als monument, eventueel in werkende staat en in combinatie met een naastgelegen nieuw gemaal, bewaard moet blijven (2003).
 • Het opstellen van een rapport m.b.t. de bemalingshistorische beoordeling van de gemalen Lijnden, Kromme Aar, Zuidzijderpolder en Stein  voor het Hoogheemraadschap van Rijnland (2006).
 • Het uitbrengen van de poster/vouwblad  “Gemalen…het bezoeken waard” met informatie in woord en beeld over de gemalen van de aangesloten lddeelnemers (2006).
 • Het laten uitvoeren van een vooronderzoek (pilot) naar gemalenontwerpers, met als doel de vaststelling van de invloed en de betekenis van deze ontwerpers voor de techniek en de vormgeving van gemalen in Nederland (2006).*
 • Het uitbrengen van de NGS Gemalen Gids (2007).
 • Het uitbrengen, via Uitgeverij Verloren te Hilversum, van het boekwerk “het water de baas” over de geschiedenis van de mechanische bemaling in Nederland  (2010).

* rapporten opgesteld door Architecten bureau Tak te Delft, onder begeleiding van de NGS.CONTACT

secretaris
ir. C.H.B.M. Ceelaert
Sportlaan 63,
5242 GP Rosmalen
06-54637019
073-5220792


Ontwerp  Realistatie