De Nederlandse Gemalenstichting

Actueel

Bekijk hier onze nieuwsbrieven.


Op de homepage kunt u zich inschrijven voor deze nieuwsbrief.


Title
gemalen.nl
Nieuwsflits 74: Impressie Vrijwilligersdag NGS 2024

Afgelopen vrijdag 3 mei was weer de jaarlijkse vrijwilligersdag van de Nederlandse Gemalenstichting.

Gastheer was dit jaar het Waterschap Rijn en IJssel te Doetinchem.

In overleg met hen is een mooi, maar enigszins afwijkend programma opgesteld.

’s Ochtends "Ontvangst met koffie met…”, gevolgd door het welkomstwoord van de voorzitter, Patrick Poelmann.

Daarna was het woord aan de gastvrouw namens het waterschap, Mevr. Antoinet Looman, loco-dijkgraaf van het Waterschap Rijn en IJssel.

Zij lichtte op een onnavolgbare enthousiaste en energieke wijze de aanpak van het waterschap bij de uitvoering van hun taken in de regio toe.

’s Middags had zij andere verplichtingen, maar voor die tijd was er nog ruimte voor een kiekje van haar met 2 oud-waterschapsbestuurders in het gezelschap, onze voorzitter Patrick Poelmann en Hendrik de Beaufort (oud dijkgraaf Lopikerwaard en oud AB-lid Stichtse Rijnlanden)!

VLNR: Patrick Poelmann(oud-dijkgraaf); Antoinet Looman (locodijkgraaf Rijn en IJssel) en Hendrik de Beaufort (o.a. oud-dijkgraaf en oud-bestuurslid NGS)

Na een uitstekende lunch ons aangeboden door onze gastheren, waarvoor dank, vertrok het gehele gezelschap richting Vorden, naar het landgoed Wildenborch, waar we werden ontvangen door de "tuinman en de tuinvrouw” welke ons rondleidden door "hun werkterrein” en specifiek ook toelichtten hoe het landgoed in overleg met het waterschap de verdroging van het landgoed de laatste jaren probeerden te bestrijden terwijl ze en passent de geschiedenis van het landgoed en haar bewoners uiteenzetten.

Na de rondleiding konden we nog even napraten onder het genot van een drankje.

Terugkijkend, weer een mooie vrijwilligersdag!

Dit programma was nog wel een beetje spannend voor de organisatoren van de NGS, immers sinds jaar en dag staat er op het middagprogramma van de Vrijwilligersdag het bezoek aan een mooi gemaal op het programma. Hoe zouden onze vrijwilligers daar op reageren was de vraag.

Nou, heel goed is gebleken. Immers ruim 40 genodigden hadden zich aangemeld voor de bijeenkomst met vrijwel unaniem positieve reacties.

Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Gemalen Stichting
www.gemalen.nl