De Laar

Adres
Lingedijk 16
4155 BA Gellicum

Eigenaar
Waterschap Rivierenland
Stichtingsjaar
1962

Status
In bedrijf

Functie

Poldergemaal
Bemalinggebied
Vm polders Gellicum, Rumpt, Hellouw, Herwijnen en Asperen

lozend op

Linge

Totaal capaciteit
519 m³/minuut
Ontwerper
Onbekend

Monumentenstatus
Geen

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE Motor
Elektro
Pomp
Vert. schroefpomp

HUIDIGE INSTALLATIEMotor
Elektro
Elektro
Elektro
Pomp
Vert. schroefpomp
Vert. schroefpomp
Vert. schroefpomp
Capaciteit
173 m³/minuut
173 m³/minuut
173 m³/minuut
Opvoerhoogte
2.5 meter
2,5 meter
2,5 meter

Gemaal De Laar werd in 1962 gesticht in het kader van een ruilverkaveling. Daarbij werden de polders van Gellicum, Rumpt, Hellouw, Herwijnen en Asperen samengevoegd in het waterschap Tielerwaard en werd gecombineerde bemaling mogelijk. Het oude elektrische gemaal uit 1928 op dezelfde plaats werd gesloopt, evenals het elektische gemaal in Gellicum. het gemaal was oorspronkelijk uitgerust met 3 Heemaf elektromotoren, type V85-6 van 62,5 kW elk. Deze dreven de thans nog bestaande open schroefpompen van Pannevis aan, waarmee een capaciteit van 155 m3 per minuut per pomp behaald werd, bij een opvoerhoogte van 2,5 meter.

In 2011 zijn de motoren van het gemaal vervangen door DAC "permanent Magnet" motoren met een vermogen van 132 kW. Daarmee werd de capaciteit van het gemaal vergroot naar drie maal 173 m3 per minuut.  terug

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats v/h gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Monumentenstatus
Status
Huidig
opvoerwerktuig
Oorspronkelijk
opvoerwerktuig
Huidige
aandrijving
Oorspronkelijke
aandrijving
Stichtingsjaar