De Nederlandse Gemalenstichting

Zaangemaal

Zaangemaal Zaandam


Adres
Westkade 1
1506 BA Zaandam

Eigenaar
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Stichtingsjaar
1966

Status
In bedrijf

Functie
Boezemgemaal
Bemalinggebied
Schermerboezem

lozend op
Voorzaan / Boezem Noordzeekanaal

Totaal capaciteit
2400 m³/minuut
Ontwerper
TAUW, architect H. Postel

Monumentenstatus
Geen

 

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE


Motor
Hybride
Pomp
Hor. schroefpomp
 

HUIDIGE INSTALLATIE


Motor
Elektro
Elektro

Pomp
Hor. schroefpomp
Hor. schroefpomp

Capaciteit
1200 m³/minuut
1200 m³/minuut

Opvoerhoogte
0.2 meter
0,2 meter

 
Stichting en historie

Het Zaangemaal is eind november 1966 in bedrijf gesteld, na een bouwperiode van bijna vier jaar. De destijds vastgestelde capaciteit van 25 m3 per seconde werd mede ingegeven door kwalitatieve

normen. De langdurige bouwperiode van het gemaal was het gevolg van de – enig mogelijke – situering, op een smalle landtong tussen een tweetal sluizen, de Wilhelminasluis en de historisch waardevolle Grote- of Hondbossche sluis in het hart van Zaandam. De bestaande bebouwing, met inbegrip van het havenkantoor van de gemeente, moest hiervoor afgebroken worden. Deze ruimte

diende in het nieuwe gemaal terug te komen. Dit heeft geleid tot de bovenop het eigenlijke gemaalgebouw gerealiseerde kantoorverdieping. De wens was de aanlegdiepte van het gemaal zo beperkt

mogelijk te houden. In combinatie met de geringe benodigde opvoerhoogte leidde dit tot de keuze voor horizontale schroefpompen met elektrische aandrijving. De twee identieke pompen hadden elk een capaciteit van 750 m3 per minuut. In de periode 2002-2003 is deze capaciteit door het plaatsen van nieuwe elektromotoren vergroot tot twee maal 1.200 m3 per minuut.

Situatie

Het Zaangemaal ligt aan de monding van de Zaan en loost, via de Voorzaan en Zijkanaal G, op het Noordzeekanaal. De bedrijfsvoering is volledig geautomatiseerd.
 
Kaart:

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats van het gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Status
Monumentenstatus
Huidig opvoerwerktuig
Oorspronkelijk opvoerwerktuig
Huidige aandrijving
 
Oorspronkelijke aandrijving
Stichtingsjaar

Uitgebreid zoeken in de database