Grootslag

Adres
Dijkweg 312
1619 JH Andijk

Eigenaar
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Stichtingsjaar
1974

Status
In bedrijf

Functie

Poldergemaal
Bemalinggebied
Polder Grootslag

lozend op

IJsselmeer

Totaal capaciteit
1100 m³/minuut
Ontwerper
Onbekend

Monumentenstatus
Geen

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE Motor
Hybride
Pomp
Schroefcentrifugaal beton slh.

HUIDIGE INSTALLATIEMotor
Elektro
Elektro
Elektro
Pomp
Schroefcentrifugaal beton slh.
Schroefcentrifugaal beton slh.
Schroefcentrifugaal beton slh.
Capaciteit
325 m³/minuut
325 m³/minuut
450 m³/minuut
Opvoerhoogte
--

Stichting en installatie
Het poldergemaal Grootslag is gesticht in 1974. Het is voorzien van drie Pannevis schroefcentrifugaalpompen met betonnen slakkenhuizen.  De oorspronkelijke aandrijving bestond uit één Stork Werkspoor dieselmotor type RHO/218K van 610 pk en twee Heemaf IK400 elektromotoren van 370 kW. De opvoercapaciteit van de pompen was daarmee één keer 400 m3 en twee keer 300 m3 per minuut.
In 2004 is het gemaal gerenoveerd, waarbij de aandrijvingen zijn vervangen door één dieselmotor en twee elektromotoren. De capaciteit werd daardoor één keer 450 m3 en twee keer 325 m3 per minuut. In 2016 is de aandrijving vervangen door drie DAC direct-drive motoren, 2x 370 kW en 1x 460 kW.

Situering en ensemble
Het gemaal is verantwoordelijk voor de bemaling van de polder Grootslag en laat uit op het Ijsselmeer. Rondom het gemaal liggen een dienstwoning en het voormalige stoomgemaal Grootslag 1, dat nu in gebruik is als kantoor.

Gebouw
Het gebouw heeft een rechthoekige plattegrond en is opgebouwd uit twee lagen met een plat dak. In de kelder die als een betonbak is uitgevoerd, is de opvoerinstallatie aangebracht. De begane grond met de opstelling voor de motoren is opgebouwd uit stalen portalen waarbij in de lange gevel kolommen staan. De beide eindgevels en de achtergevel zijn opgetrokken in baksteen. De gevel aan de inlaatzijde heeft door de grote puien een zeer open karakter. Het geheel wordt met een plat dak afgedekt. Daarbij is een zeer hoog boeiboord van damwandprofiel toegepast.terug

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats v/h gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Monumentenstatus
Status
Huidig
opvoerwerktuig
Oorspronkelijk
opvoerwerktuig
Huidige
aandrijving
Oorspronkelijke
aandrijving
Stichtingsjaar