De Nederlandse Gemalenstichting

Bossche Broek

Bossche Broek 's-Hertogenbosch


Adres
Singelgrachtweg
's-Hertogenbosch

Eigenaar
Waterschap De Dommel
Stichtingsjaar
1929

Status
Niet werkend

Functie
Poldergemaal
Bemalinggebied
Het Bossche Broek

lozend op
Dommel

Totaal capaciteit
140 m³/minuut
Ontwerper
Tauw

Monumentenstatus
Geen

 

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE


Motor
Elektro
Pomp
Vert. schroefpomp
 

HUIDIGE INSTALLATIE


Motor
Elektro
Elektro

Pomp
Vert. schroefpomp
Centrifugaalpomp

Capaciteit
80 m³/minuut
60 m³/minuut

Opvoerhoogte
1.9 meter
1,75 meter

 
Het in 1929 gestichte gemaal Bossche Broek bemaalde het gebied de Bossche Broek en loosde op de Dommel. Het gebouw bestaat uit een op palen gefundeerde gewapend betonnen onderbouw waarin zich de instroming van de beide pompen bevindt met daarboven de pompenkelder. Hierboven bevindt zich de gemetselde rechthoekige bovenbouw met de machineruimte. De vloer (begane grond) van deze ruimte ligt op een zodanige hoogte (6.00 m+ NAP) dat bij inundatie de motoren droog blijven.

Oorspronkelijk bestond het gebouw op het niveau van de begane grond uit een bergruimte en een motorruimte. Hierin stond een Smit-Slikkerveer elektromotor met een vermogen van 70 kW opgesteld die een verticale schroefpomp met een capaciteit van 80 m3/min. aandreef. In 1942 zijn deze pomp en aandrijving gerenoveerd. In 1964 is de scheidingsmuur tussen de motorruimte en de bergruimte doorgebroken en is een elektromotor fabrikaat EMF Dordt met een vermogen van 48 kW bijgeplaatst, die een Pannevis centrifugaalpomp met een capaciteit van 70 m3/min. aandrijft. Deze capaciteitsvergroting was noodzakelijk geworden door de ruilverkaveling van de Bossche Broek. Bij de verbouwing van het gemaalgebouw zijn tevens de ramen en de buitendeur gewijzigd. De hooggeplaatste ramen hebben een kleine roede verdeling, waarbij de ramen in de in- en uitstroomgevels aan de bovenkant overgaan in een dakkapel. Het gebouw is afgewerkt met een met verbeterde Hollandse pannen gedekt zadeldak met bakgoten.

In 2003 is het gehele gebouw gerenoveerd en uitwendig in nagenoeg originele staat teruggebracht. In 2006 is het gemaal buiten gebruik gesteld na de ingebruikname van het nieuwe nabij gebouwde gemaal (het ir. A.J.A.M. Segers Gemaal).
 
Kaart:

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats van het gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Status
Monumentenstatus
Huidig opvoerwerktuig
Oorspronkelijk opvoerwerktuig
Huidige aandrijving
 
Oorspronkelijke aandrijving
Stichtingsjaar

Uitgebreid zoeken in de database