De Drie Delfzijlen

Adres
Nieuweweg 1
9934 RA Delfzijl

Eigenaar
Waterschap Noorderzijlvest
Stichtingsjaar
1972

Status
In bedrijf

Functie

Boezemgemaal
Bemalinggebied
Boezem Fivelingo, via Damsterdiep

lozend op

Eems

Totaal capaciteit
1500 m³/minuut
Ontwerper
Grontmij / arch. Delken Rozema, Delfzijl

Monumentenstatus
Geen

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE Motor
Diesel
Pomp
Schroefcentrifugaal beton slh.

HUIDIGE INSTALLATIEMotor
Diesel
Diesel
Elektro
Pomp
Schroefcentrifugaal beton slh.
Schroefcentrifugaal beton slh.
Schroefpomp beton pomphuis
Capaciteit
650 m³/minuut
650 m³/minuut
200 m³/minuut
Opvoerhoogte
3.5 meter
3,5 meter
3,5 meter

Stichting en historie
Het boezemgemaal De Drie Delfzijlen is gesticht in 1972 door het toenmalige Waterschap Fivelingo. Het ontleent zijn naam aan het oude Groninger waterschap het ‘Generale Zijlvest van de Drie Delfzijlen’, dat de drie oorspronkelijke uitwateringsluizen (zijlen) van Fivelingo – het Dorpsterzijl, het Slochterzijl en het Scharmerzijl – beheerde. In de jaren ’90 van de vorige eeuw hebben diverse aanpassingen aan de pompinstallatie plaatsgevonden om de gevolgen van de bodemdaling door de aardgaswinning op te vangen. Onder andere is daarbij in de spuikoker een BVOP -pomp geplaatst.

Situatie
De wateraanvoer naar het in het centrum van Delfzijl gelegen gemaal verloopt via het Damsterdiep. De lozing vindt plaats in het Zeehavenkanaal en vervolgens in de Eems. Het gemaal is voorzien van een aparte spuikoker ten behoeve van vrije lozing. Functie en bedrijfsvoering Het gemaal De Drie Delfzijlen bemaalt de ruim 16.000 ha grote Fivelingo-boezem. Indien de waterstand op de Eems voldoende laag is, wordt overtollig boezemwater zoveel mogelijk onder vrij verval geloosd via de spuikoker. De regeling van het maal- en spuibedrijf is niet geautomatiseerd.terug

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats v/h gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Monumentenstatus
Status
Huidig
opvoerwerktuig
Oorspronkelijk
opvoerwerktuig
Huidige
aandrijving
Oorspronkelijke
aandrijving
Stichtingsjaar