Vissering

Adres
Domineesweg 33f
8321 DX Urk

Eigenaar
Waterschap Zuiderzeeland
Stichtingsjaar
1940

Status
In bedrijf

Functie

Poldergemaal
Bemalinggebied
2e afd. (lage pand) van Noordoostpolder (N.A.P.-5.70m)

lozend op

Ijsselmeer

Totaal capaciteit
2320 m³/minuut
Ontwerper
D. Roosenburg / Dienst Zuiderzeewerken

Monumentenstatus
Rijk

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE Motor
Diesel
Pomp
Centrifugaal beton slh.

HUIDIGE INSTALLATIEMotor
Aardgas
Diesel
Aardgas
Pomp
Centrifugaal beton slh.
Centrifugaal beton slh.
Centrifugaal beton slh.
Capaciteit
800 m³/minuut
720 m³/minuut
800 m³/minuut
Opvoerhoogte
5.5 meter
5,5 meter
5,5 meter

Stichting en installaties
Het in 1940 gestichte poldergemaal Vissering is genoemd naar mr. G. Vissering, van 1919 - 1937 voorzitter van de Zuiderzeevereniging en president van de Nederlandse Bank. De installatie bestaat uit drie centrifugaalpompen met betonnen slakkenhuizen, twee pompen met een capaciteit van elk 800 m3/min. en één pomp van 720 m3/min. De opvoerhoogte bedraagt 5,50 m. De aandrijving vindt plaats via haakse tandwielkasten. In de oorlogsjaren bestond de aandrijving uit twee stoommachines en een Werkspoor dieselmotor. Alleen de twee stoommachines hebben in die periode gedraaid. In 1946 zijn de stoommachines vervangen door dieselmotoren. In 1983 is één van de dieselmotoren vervangen door een MAN-Brons diesel. In 1989 zijn verbeterde waaiers geplaatst. Hierdoor nam de totale capaciteit met ca. 200 m3/min. toe. In 1998-1999 zijn twee dieselmotoren vervangen door nieuwe Caterpillar gasmotoren. In perioden dat niet gemalen behoeft te worden kunnen deze motoren een dynamo aandrijven voor het opwekken van elektriciteit, welke tegen vergoeding aan het net wordt geleverd. De bij het in bedrijf zijn van de motoren vrijkomende warmte wordt via een buizenstelsel naar het in de nabijheid gelegen industrieterrein getransporteerd. Tevens is in het gemaal een diesel-noodstroomaggregaat opgesteld waarmee in geval van stroomuitval alle elektrische installaties van het gemaal, de persschuiven en de naast gelegen sluis bediend kunnen worden. Het gemaal c.a. is volledig automatisch werkend.

Situatie en ensemble
Het gemaal bemaalt, samen met het gemaal Buma, de Lage Afdeling (opp. ca. 39.000 ha) van de Noordoostpolder en loost op het IJsselmeer. Van het complex maken verder deel uit een schutsluis, tien (voormalige) dienstwoningen en een opslagruimte.

Gebouw
Op de gewapend betonnen onderbouw, met daarin opgenomen de zuig- de perskokers en de pompslakkenhuizen, is in één bouwlaag de machineruimte, met een rechthoekige plattegrond, opgetrokken. De dienstvoorzieningen zijn in een twee-laagse bouw aan één zijde van het gebouw ondergebracht. De gevels zijn opgetrokken in gele genuanceerde baksteen met daarin stalen deur- en raamkozijnen. De draagconstructie bestaat uit stalen portalen. Het geheel is afgedekt met een zadeldak van blauw gesmoorde verbeterde Hollandse dakpannen. Aan de instroomzijde bepalen een drietal gemetselde schoorstenen het beeld.

Waardestelling
Gemaal Vissering is van betekenis voor de bemalingsgeschiedenis van Nederland als voorbeeld van een groot poldergemaal met centrifugaalpompen en in beton uitgevoerde slakkenhuizen met een ingrijpend, volgens de laatste inzichten wat betreft de energievoorziening, gemoderniseerde installatie. De nabijgelegen scheepvaartsluis en de (dienst)woningen dragen aan deze waarde bij.terug

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats v/h gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Monumentenstatus
Status
Huidig
opvoerwerktuig
Oorspronkelijk
opvoerwerktuig
Huidige
aandrijving
Oorspronkelijke
aandrijving
Stichtingsjaar