Stoomgemaal Dorpspolder Herwijnen (1877)
  • Foto 1940 tijdens afbraak

Adres
Waaldijk
Vuren

Eigenaar
Niet van toepassing
Stichtingsjaar
1877

Status
Gesloopt

Functie

Poldergemaal
Bemalinggebied
Dorpspolder Herwijnen

lozend op

Waal

Totaal capaciteit
0 m³/minuut
Ontwerper
Onbekend

Monumentenstatus
Geen

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE Motor
Stoom
Pomp
Combinatie

HUIDIGE INSTALLATIEMotor
Geen
Pomp
Geen
Capaciteit
0 m³/minuut
Opvoerhoogte
--

Het stoomgemaal van de Dorpspolder Herwijnen werd in 1877 gesticht als vervanging voor een gelijknamig gemaal uit 1856, dat nooit naar behoren functioneerde. Het via de Herwijnense Wetering aangevoerde water werd door het gemaal opgevoerd naar een voorboezem, welke bestond uit de slotgracht van fort Vuren, van waaruit het water via een uitwateringssluis werd geloosd op de Waal. Het gemaal was uitgerust met een stoommachine van de IJzergieterij Prins van Oranje en dreef twee schepraderen en twee centrifugaalpompen aan. 
Door de complexe waterhuishoudkundige situatie voldeed ook dit nieuwe gemaal maar matig en moest er bij de bemaling continu rekening gehouden worden met de belangen van de aanpalende polders Vuren en Heukelum, die veel last hadden van kwel vanuit de wetering. Daarom werd in 1928 besloten tot de stichting van een nieuw gemaal, Herovina, dat in 1930 enige kilometers stroomopwaarts langs de Waal werd gesticht. Het stoomgemaal, dat geen functie meer had, werd begin 1940 onder de dreiging van de Tweede Wereldoorlog afgebroken omdat het in het schootsveld van fort Vuren stond. terug

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats v/h gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Monumentenstatus
Status
Huidig
opvoerwerktuig
Oorspronkelijk
opvoerwerktuig
Huidige
aandrijving
Oorspronkelijke
aandrijving
Stichtingsjaar