Stoomgemaal Dorpspolder Herwijnen

Adres
Waaldijk
Vuren

Eigenaar
Niet van toepassing
Stichtingsjaar
1856

Status
Gesloopt

Functie

Poldergemaal
Bemalinggebied
Dorpspolder Herwijnen

lozend op

Waal

Totaal capaciteit
0 m³/minuut
Ontwerper
Onbekend

Monumentenstatus
Geen

Heeft u een foto?
Of andere aanvullende informatie? We ontvangen het graag.

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE Motor
Stoom
Pomp
Zuigperspomp

HUIDIGE INSTALLATIEMotor
Geen
Pomp
Geen
Capaciteit
0 m³/minuut
Opvoerhoogte
--

Het gemaal werd in 1856 gesticht ter vervanging van de twee voormolens aan de Herwijnense Wetering, die het door drie achtermolens via de wetering aangevoerde water uit de Dorpspolder Herwijnen opmaalden naar ene voorboezem, van waaruit het via een uitwaterungssluis in de Waaldijk op de rivier kon worden geloosd. De molens, die toch al een beperkte capaciteit hadden, werden door de aanleg van het naastgelegen fort Vuren in 1844 zodanig gestoord in hun windvang dat ze niet langer voldeden en de stichting van een stoomgemaal noodzakelijk werd. 

Het stoomgemaal werd uitgerust met een 45 pk sterke machine van J. Nering Bogell Cie, die een verticale dubbel werkende zuigperspomp aandreef. Het gemaal functioneerde nooit naar tevredenheid en werd al in 1877 vervangen door een nieuw gemaal dat er vlak naast werd gesticht. het oude gemaal werd aansluitend gesloopt. terug

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats v/h gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Monumentenstatus
Status
Huidig
opvoerwerktuig
Oorspronkelijk
opvoerwerktuig
Huidige
aandrijving
Oorspronkelijke
aandrijving
Stichtingsjaar