De Nederlandse Gemalenstichting

Doornbos

Doornbos Wapenveld


Adres
Schraatgravenweg
Wapenveld

Eigenaar
Waterschap Vallei en Veluwe
Stichtingsjaar
2017

Status
In bedrijf

Functie
Poldergemaal
Bemalinggebied
Geul- en oeverwalgebied

lozend op
Grote Wetering

Totaal capaciteit
174 m³/minuut
Ontwerper
Onbekend

Monumentenstatus
Geen

 

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE


Motor
Elektro
Pomp
Schroefpomp beton pomphuis
 

HUIDIGE INSTALLATIE


Motor
Elektro
Elektro
Elektro

Pomp
Schroefpomp beton pomphuis
Schroefpomp beton pomphuis
Schroefpomp beton pomphuis

Capaciteit
58 m³/minuut
58 m³/minuut
58 m³/minuut

Opvoerhoogte
0,4 meter
0,4 meter
0,4 meter

 

Gemaal Doornbos zorgt ervoor dat onder normale omstandigheden het water vanuit het geul- en oeverwalgebied naar de Grote Wetering wordt afgevoerd. Dit is nodig omdat dit water door verschillende terreinhoogtes niet onder vrij verval naar de Hoenwaard (uiterwaardgebied richting Hattem) kan stromen. Het waterpeil in de Grote Wetering ligt gemiddeld circa 40 cm hoger dan het beheerpeil in het geulgebied. Gemaal Doornbos pompt dit water met drie pompen, met een gezamenlijke capaciteit van 175 m³ per minuut, in de Grote Wetering. Alleen als de geul in gebruik is, worden de kleppen in de doorlaat gesloten en wordt het water rechtstreeks afgevoerd via de uitlaat van de geul. Het gemaal staat dan uit.
Als de hoogwatergeul heeft mee gestroomd met de IJssel, zorgt gemaal Doornbos er mede voor dat het overtollige water uit het gebied wordt afgevoerd en dat beheerpeilen weer worden hersteld. Hiervoor is in het gemaal een vrije lozingskoker gebouwd, zodat in die situatie de eerste hoeveelheid water uit de geul onder vrij verval naar de Grote Wetering kan worden afgevoerd. (bron: waterschap)

 
Kaart:

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats van het gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Status
Monumentenstatus
Huidig opvoerwerktuig
Oorspronkelijk opvoerwerktuig
Huidige aandrijving
 
Oorspronkelijke aandrijving
Stichtingsjaar

Uitgebreid zoeken in de database