De Nederlandse Gemalenstichting

Den Deel

Den Deel Middelstum


Adres
Onderdendamsterweg 9a
9991 XH Middelstum

Eigenaar
Waterschap Noorderzijlvest
Stichtingsjaar
1993

Status
In bedrijf

Functie
Poldergemaal
Bemalinggebied
eerste schil bodemdaling

lozend op
Boterdiep

Totaal capaciteit
630 m³/minuut
Ontwerper
Ontwerp Tauw, arch. Algera / OLGA Groningen

Monumentenstatus
Geen

 

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE


Motor
Elektro
Pomp
Vert. schroefpomp
 

HUIDIGE INSTALLATIE


Motor
Elektro
Elektro
Elektro

Pomp
Vert. schroefpomp
Vert. schroefpomp
Vert. schroefpomp

Capaciteit
210 m³/minuut
210 m³/minuut
210 m³/minuut

Opvoerhoogte
1 meter
1 meter
1 meter

 

Stichting en historie
Gemaal Den Deel is het eerste, in 1992 in gebruik genomen, bodemdalingsgemaal. De bouw vond plaats tussen 1988 en 1992. De oorspronkelijke opdrachtgever was het Waterschap Hunsingo dat in 1995 met de waterschappen Electra, Noordenveld, Smilde, Westerkwartier en Ommelanderzeedijk fuseerde tot het Waterschap Noorderzijlvest. Het gemaal is genoemd naar het gebied Den Deel, ten noorden van het Boterdiep.

Situatie
Het gemaal is gelegen in het Boterdiep tussen Middelstum (Fraamklap) en Onderdendam. De naastgelegen schutsluis is gelijktijdig met het gemaal gebouwd en vormt daar visueel ook één geheel mee. De wanden van het gemaalgebouw zijn grotendeels uit glas opgetrokken, met daarboven een op vier stalen kolommen rustend zadeldak. Vanaf de langslopende provinciale weg N996 kijkt men dwars door het gemaal en op de machines in de pomphal.

Functie en bedrijfsvoering
Het gemaal bemaalt het diepste gedeelte van de bodemdalingschotel, de eerste schil van de electra-boezem en vormt de peilscheiding tussen de twee binnenste schillen. In het gemaal bevindt zich een vispassage, die vismigratie in beide richtingen mogelijk maakt. Een kleine pomp zorgt voor een continue waterstroom in de passage van de laagwaterzijde naar de hoogwaterzijde via verschillende bakken. Met schuiven in de bakken wordt het waterpeil geregeld. Recentelijk is de bedrijfsvoering, onder andere door het plaatsen van frequentieomvormers en het installeren van een nieuw besturingsysteem, geheel geautomatiseerd en op afstand bedienbaar gemaakt.

 
Kaart:

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats van het gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Status
Monumentenstatus
Huidig opvoerwerktuig
Oorspronkelijk opvoerwerktuig
Huidige aandrijving
 
Oorspronkelijke aandrijving
Stichtingsjaar

Uitgebreid zoeken in de database