Overzicht nieuwsbrievenCopy of Nieuwsflits 45; Impressie Vrijwilligersdag NGS 2019
Nieuwsflits 44; Oproep nominatie NGS Gemalenpluim 2019
Nieuwsflits 43; Een (werkend) model van een stoomgemaal?
Nieuwsflits 42; Drijfriem aangeboden
Nieuwsflits 41; Smit kortsluit anker motor
Nieuwsflits 40; Belangrijke data voor NGS'ers in 2019
Nieuwsflits 39; Spare parts Ricardo R156
Nieuwsflits 38; Uitreiking Gemalenpluim 2018
Waardige afsluiting jubileumjaar met Ridder Jan Reijnen
Nieuwsflits 36; Impressie Vrijwilligersdag NGS 2018
Nieuwsflits 35; NGS in de pers
Nieuwsflits 34; Willem Wolff prijs.
Nieuwsflits 33; belangrijke data in 2018
Nieuwsflits 32; Impressie 30-jarig jubileum NGS
Nieuwsflits 31; GMB nieuwe sponsor NGS

 

Blijf op de hoogte:
E-mail:

Ik ontvang graag:
NGS Nieuwsflits

Actueel

6-4-2019
gemalen.nl  
 
Nieuwsflits 45; Impressie Vrijwilligersdag NGS 2019
En opnieuw waren de weergoden ons goed gezind toen ruim 80 vrijwilligers van onze deelnemers uit geheel Nederland zich richting Zwolle begaven op 5 april 2019, voor de jaarlijkse Vrijwilligersdag van de NGS.

De mensen die uit het noorden kwamen twijfelden daar in eerste instantie nog even aan, maar vertelde mij een deelnemer: " bij Hoogeveen brak de zon door”! 

Blijkbaar was de voorbereidingscommissie voor deze dag er in geslaagd een mooi programma samen te stellen, want de laatste week moesten we voor verschillende geïnteresseerden helaas "nee” verkopen. 

Na een kop koffie en de opening door Jef Landman, bestuurder van de NGS en dagvoorzitter van deze dag, heette Herman Dijk, de dijkgraaf van het Waterschap Drents Overijsselse Delta én voorzitter van de NGS, allen van harte welkom en gaf , met ondersteuning van 2 prachtige filmpjes over de taken van het waterschap, een toelichting op het 3 jaar geleden ontstane nieuwe Waterschap. (samenvoeging van het Drentse Reest en Wieden en het Overijsselse  Groot Salland.) Door deze samenvoeging is het op één na grootste waterschap van Nederland ontstaan, in een relatief dun bevolkt gedeelte van Nederland. Dit laatst genoemde aspect  vormt ook een van de lastige punten voor het nieuwe waterschap, immers het gebied wordt gekenmerkt door vele kilometers watergang met vele gemalen en stuwen alsmede 16 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Kortom een taak om de schouders onder te zetten, zeker ook gezien de klimaat ontwikkeling aldus dijgraaf Herman Dijk. 

Na enkele jaren zonder een bepaald thema voor de vrijwilligersdag had de organisatie deze keer "kennisborging” op de agenda geplaatst.

Als eerste vertelde Jan Reijnen, bestuurder van de NGS en jaren voorzitter van het stoomgemaal De Tuut, aan de hand van een PowerPointpresentatie met de titel ” Van oud naar jong”, een enthousiast verhaal over de aanpak van kennisborging bij het gemaal De Tuut en met name over de noodzaak om het vrijwilligersbestand met jongere mensen aan te vullen/uit te breiden.

Vervolgens vertelde Jaap van Raaij (adviseur van de NGS en voorzitter van de commissie Kennisborging) de aanwezigen over het kennisborgingsproject van de NGS.

Achtereenvolgens kwamen o.a. aan de orde, de aanleiding van het project, het doel van het project en de doelgroep (= de deelnemers van de NGS), waarna werd ingegaan op het stappenplan, de tijdsplanning en het voorziene eindproduct.

Momenteel zijn afspraken gemaakt met 9 deelnemers die 5 stoomgemalen en 8 dieselgemalen in hun beheer hebben. 

Na deze enthousiasmerende en stimulerende inleidingen was het tijd voor de lunch, ons aangeboden door het Waterschap, waarvoor dank(!) en volgde al vrij snel, het door velen begeerde toetje van de dag; het bezoek aan 2 gemalen van het waterschap, te weten het uit 1925 stammende gemaal Streukelerzijl te Hasselt en het op één na grootste gemaal van Nederland; het in 1973 in bedrijf genomen gemaal Zedemuden te Zwartsluis. Twee sterk verschillende gemalen met elk hun eigen karakter. Kijk op onze website voor een samenvatting van de karakteristieke kenmerken van deze gemalen ( Gemaal Zedemuden en Gemaal Streukelerzijl)

Na nog een kop koffie in het "steunpunt” van het waterschap keerde eenieder ongetwijfeld voldaan en tevreden naar huis. 

Wilt u de PowerPointpresentaties nog eens inzien en ook de door Jaap van Raaij genomen foto’s van deze dag, klik dan hier om ze in te zien/te downloaden.

Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Gemalen Stichting
www.gemalen.nl