Overzicht nieuwsbrievenNieuwsflits 69: Impressie Vrijwilligersdag NGS 2023
Nieuwsflits 68: Belangrijke data voor NGS'ers in 2023
Nieuwsflits 67: Meedingen naar de Willem Wolff Prijs 2023?ul een onderwerp in
Nieuwsflits 66: Opnieuw een 100-jarige
Nieuwsflits 65: 2023 het jaar van de Fabrieksschoorstenen
Nieuwsflits 64: Gemalenpluim 2022 uitgereikt.
Nieuwsflits 63; Grijp die kans!
Nieuwsflits 62: Impressie Vrijwilligersdag NGS 2022
Nieuwsflits 61: Oproep nominatie NGS gemalenpluim 2022
Nieuwsflits 60: Belangrijke data voor NGS'ers in 2022
Nieuwsflits 59: Mijlpaal voor NGS-project Kennisborging
Nieuwsflits 58: Gemalenpluim 2021 uitgereikt!
Nieuwsflits 57; Impressie Vrijwilligersdag NGS 2021
Nieuwsflits 56; Wat is er toch nog gebeurd in 2020 en gaat er gebeuren in 2021 bij de NGS?
Nieuwsflits 55; NGS en het restant van Corona-jaar 2020

 

Blijf op de hoogte:
E-mail:

Ik ontvang graag:
NGS Nieuwsflits

Nieuwsflits 62: Impressie Vrijwilligersdag NGS 2022

gemalen.nl  
 
Nieuwsflits nummer 62 Impressie Vrijwilligersdag NGS 2022

 Impressie van de Vrijwilligersdag NGS op 10 juni 2022 in Lauwerzijl

 

Op de vroege vrijdagochtend van de 10e juni togen weer zo’n 40 vrijwilligers van de deelnemers én bestuursleden van de NGS naar Noord-Groningen voor de traditionele jaarlijkse vrijwilligersdag van de NGS.

Wat minder belangstellenden dan de laatste jaren gebruikelijk maar dat had ongetwijfeld te maken met de meer dan gebruikelijke rijafstand voor de gemiddelde bezoeker.

Het oog van de commissie die deze dag organiseert was deze keer immers  gevallen op het gemaal De Waterwolf in Lauwerzijl dat in 2020 100 jaar werd !

Het ochtendprogramma vond plaats op een nog oudere en historisch locatie namelijk in de middeleeuwse Liudgerkerk in Oldehove.

Na een kort welkomstwoord van onze voorzitter Patrick Poelmann gaf Mevr. Kroes van de beheerscommissie van deze kerk een nader toelichting op de historie van dit kerkje mét grafkelder gelegen in het oudste cultuurlandschap van West Europa zoals zij stelde.

Vervolgens gaf Harold Oosten van het waterschap Noorderzijlvest een nadere toelichting op de waterhuishouding in hun 144.000 ha grootte beheersgebied, gelegen in de kop van de provincie Drenthe en het noordwestelijk deel van de provincie Groningen.

Jan Reijnen gaf vervolgens een uiteenzetting over de wijze waarop het gemaal De Tuut in Appeltern met behulp van tablets en speciale software de bezoekers van zijn gemaal nadere informatie verschaft over de historie en werking van het gemaal De Tuut. Jan, een mooie manier om met moderne hulpmiddelen kleine groepjes bezoekers op adequate wijze informatie te verschaffen, zonder dat dit veel inzet vergt van de aanwezige vrijwilligers op het gemaal!

Na de lekkere broodjes (uit de wadlopers-lunch) vertrok het gezelschap naar het statige en imposante ruim 100-jarige gemaal de Waterwolf, waar Dijkgraaf Bert Middel van het waterschap Noorderzijlvest ons welkom heette en vervolgens het woord gaf aan de voormalige machinist, gedurende ruim 42 jaar(!!) én sinds eind april genietend van zijn  welverdiende pensioen, Willem Alberts.

De Waterwolf

Willem vertelde o.a. over de bijzondere geschiedenis van de Waterwolf, het destijds grootste elektrische gemaal van West-Europa. Als kers op de taart voor velen startte hij tenslotte een van de 4 grote (7-cylinder) Brons dieselmotoren.

Na nog een drankje, ons aangeboden door het waterschap, vertrok een ieder tussen 3 en half vier weer huiswaarts. Ongetwijfeld terugkijkend op een mooie dag.

Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Gemalen Stichting
www.gemalen.nl