Overzicht nieuwsbrievenNieuwsflits 69: Impressie Vrijwilligersdag NGS 2023
Nieuwsflits 68: Belangrijke data voor NGS'ers in 2023
Nieuwsflits 67: Meedingen naar de Willem Wolff Prijs 2023?ul een onderwerp in
Nieuwsflits 66: Opnieuw een 100-jarige
Nieuwsflits 65: 2023 het jaar van de Fabrieksschoorstenen
Nieuwsflits 64: Gemalenpluim 2022 uitgereikt.
Nieuwsflits 63; Grijp die kans!
Nieuwsflits 62: Impressie Vrijwilligersdag NGS 2022
Nieuwsflits 61: Oproep nominatie NGS gemalenpluim 2022
Nieuwsflits 60: Belangrijke data voor NGS'ers in 2022
Nieuwsflits 59: Mijlpaal voor NGS-project Kennisborging
Nieuwsflits 58: Gemalenpluim 2021 uitgereikt!
Nieuwsflits 57; Impressie Vrijwilligersdag NGS 2021
Nieuwsflits 56; Wat is er toch nog gebeurd in 2020 en gaat er gebeuren in 2021 bij de NGS?
Nieuwsflits 55; NGS en het restant van Corona-jaar 2020

 

Blijf op de hoogte:
E-mail:

Ik ontvang graag:
NGS Nieuwsflits

Nieuwsflits 61: Oproep nominatie NGS gemalenpluim 2022

gemalen.nl  
 

Nieuwsflits nummer 61: Oproep voor nominatie NGS gemalenpluim 2022.

Oproep!

Dit jaar zal reeds voor zevende keer de NGS Gemalenpluim worden toegekend aan gemalen, die in 2021/2022 zijn opgeleverd na een voorbeeldmatige renovatie of restauratie. 

Zoals gebruikelijk is het streven om één Pluim toe te kennen aan een Waterschap en één aan een gemalenbeherende particuliere organisatie. 

Een voorbeeldmatige renovatie/restauratie moet ruim worden opgevat: variërend van groot onderhoud, aanpassing (in- en/of uitwendig) aan eigentijdse eisen van bemalingstechnologie, duurzaamheid, veiligheid, etc. tot een ingrijpende restauratie. Omvang of ouderdom van het gemaal spelen daarbij geen rol.  Bepalend voor de toekenning is of bij de aanpak recht is gedaan aan de cultuurhistorische waarden van het gemaal. 

Alleen eigenaren/beheerders zelf kunnen hun gemaal nomineren voor de gemalenpluim. 

De prijs wordt toegekend door het bestuur van de NGS, op voordracht van de NGS Gemalenpluimjury. 

De jury bestaat uit Peter Nijhof (algemeen adviseur NGS en voorzitter van de jury), Henk Wolven (bestuurslid NGS) en Kees Tak (bouwkundig adviseur NGS). 

Bekendmaking Pluimwinnaars

De NGS Gemalenpluim 2022 wordt uitgereikt tijdens de NGS deelnemersvergadering op vrijdagmorgen 4 november 2022, tijdens de Deelnemersvergadering bij het Waterschap Brabantse Delta in Breda. 

Via haar eigen media (website, digitale Nieuwsbrief) en persberichten zal de NGS ruime bekendheid geven aan de prijswinnaars! 

Aanmeldingsprocedure

Nominaties voor de NGS Gemalenpluim 2022 gaarne, bij voorkeur vóór 15 juli, maar uiterlijk 1 augustus a.s., mailen naar Carlos Ceelaert, secretaris NGS (secretaris@gemalen.nl)  met een cc naar Peter Nijhof, juryvoorzitter (peternijhof@outlook.com), met vermelding van tenminste:

* naam, adres, postcode gemaal

* naam, adres en contactpersoon/contactgegevens indienende eigenaar

* in welke periode uitgevoerd en opgeleverd

* nadere documentatie over de restauratie (cultuurhistorisch, bouwkundige en technische documentatie als basis voor de planontwikkeling, foto`s van voor- en na de planuitvoering). 

Voor nadere informatie/overleg is Peter Nijhof per mail (zie voorgaand adres) aanspreekbaar. 

Het bestuur van de NGS rekent op een ruim aantal inzendingen!

 

Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Gemalen Stichting
www.gemalen.nl