Overzicht nieuwsbrievenGemalenpluim 71: Gemalenpluim 2023 weer uitgereikt
Nieuwsflits 70 Erfgoed Vrijwillersregeling
Nieuwsflits 69: Impressie Vrijwilligersdag NGS 2023
Nieuwsflits 68: Belangrijke data voor NGS'ers in 2023
Nieuwsflits 67: Meedingen naar de Willem Wolff Prijs 2023?ul een onderwerp in
Nieuwsflits 66: Opnieuw een 100-jarige
Nieuwsflits 65: 2023 het jaar van de Fabrieksschoorstenen
Nieuwsflits 64: Gemalenpluim 2022 uitgereikt.
Nieuwsflits 63; Grijp die kans!
Nieuwsflits 62: Impressie Vrijwilligersdag NGS 2022
Nieuwsflits 61: Oproep nominatie NGS gemalenpluim 2022
Nieuwsflits 60: Belangrijke data voor NGS'ers in 2022
Nieuwsflits 59: Mijlpaal voor NGS-project Kennisborging
Nieuwsflits 58: Gemalenpluim 2021 uitgereikt!
Nieuwsflits 57; Impressie Vrijwilligersdag NGS 2021

 

Blijf op de hoogte:
E-mail:

Ik ontvang graag:
NGS Nieuwsflits

Nieuwsflits 59: Mijlpaal voor NGS-project Kennisborging

gemalen.nl  
 
Nieuwsflits nummer 59: Mijlpaal voor NGS-project Kennisborging

 Na een paar jaar noeste arbeid ligt het eerste deel van de Leidraad Kennisborging nu gedrukt en wel klaar voor verspreiding onder de deelnemers van de NGS.

foto LeidraadHet betreft het deel Algemene Technische Informatie Stoomgemalen. Een kloeke losbladige map met bijna 600 bladzijden achtergrond informatie over alles wat een stoomgemaal betreft. Van stoom, ketels, brandstoffen, stoommachines tot opvoerwerktuigen en alles wat daar tussenin zit. Het is een naslagwerk waar zowel nieuwe vrijwilligers als oudgedienden veel van kunnen leren. Ook is het heel nuttig om ter hand te nemen bij voorgenomen reparaties of bij problemen met bediening en functioneren.

Voor alle 9 stoomgemalen die deelnemer zijn van de NGS is er een map beschikbaar. De mappen zullen persoonlijk uitgereikt worden door leden van de projectgroep, Jaap van Raaij, Daan van Rijn en Gerard Dalhuisen.

Aan het project Kennisborging doen 6 stoomgemalen mee. Voor het pilot-gemaal Mastenbroek zijn de drie overige delen van de Leidraad Kennisborging, te weten het algemene informatieve deel, de specifieke technische informatie en het deel veiligheid nagenoeg klaar.  Voor de overige vijf gemalen (Putter stoomgemaal, museumgemaal Winschoten, gemaal De Tuut, Nederlands stoommachine museum Medemblik en stoomgemaal Kamerik Teijlingens)  moet hiervoor nog een planning worden gemaakt. De overdracht van het eerstgenoemde boekwerk zal bij hen ook benut worden om nadere afspraken te maken over de wijze waarop deze delen vorm kunnen worden gegeven en welke inzet daarvoor nodig is.

Ondertussen wordt ook al gewerkt aan het deel Algemene Technische Informatie Dieselgemalen. Nadere informatie daarover volgt in de loop van dit jaar.

Met vriendelijke groet,

De Nederlandse Gemalen Stichting
www.gemalen.nl