Overzicht nieuwsbrievenNieuwsflits 68: Belangrijke data voor NGS'ers in 2023
Nieuwsflits 67: Meedingen naar de Willem Wolff Prijs 2023?ul een onderwerp in
Nieuwsflits 66: Opnieuw een 100-jarige
Nieuwsflits 65: 2023 het jaar van de Fabrieksschoorstenen
Nieuwsflits 64: Gemalenpluim 2022 uitgereikt.
Nieuwsflits 63; Grijp die kans!
Nieuwsflits 62: Impressie Vrijwilligersdag NGS 2022
Nieuwsflits 61: Oproep nominatie NGS gemalenpluim 2022
Nieuwsflits 60: Belangrijke data voor NGS'ers in 2022
Nieuwsflits 59: Mijlpaal voor NGS-project Kennisborging
Nieuwsflits 58: Gemalenpluim 2021 uitgereikt!
Nieuwsflits 57; Impressie Vrijwilligersdag NGS 2021
Nieuwsflits 56; Wat is er toch nog gebeurd in 2020 en gaat er gebeuren in 2021 bij de NGS?
Nieuwsflits 55; NGS en het restant van Corona-jaar 2020
Nieuwsflits 54: De externe activiteiten van de NGS in de rest van 2020.

 

Blijf op de hoogte:
E-mail:

Ik ontvang graag:
NGS Nieuwsflits

Nieuwsflits 57; Impressie Vrijwilligersdag NGS 2021

gemalen.nl  
 
Nieuwsflits 57; Impressie Vrijwilligersdag 2021

Na anderhalf jaar Corona is het dan eindelijk gelukt weer een NGS-vrijwilligersdag te organiseren.

Zo opende Gerard Dalhuisen, vicevoorzitter van het bestuur van de NGS deze bijeenkomst op het Woudagemaal in Lemmer Dit bij verhindering van onze voorzitter Patrick Poelmann die door een blessure aan huis gekluisterd zat op dat moment.

Ook mevr. Luzette Kroon, dijkgraaf van het ontvangende Wetterskip Fryslân, ervoer nog de naweeën van Corona. Voor de eerste keer sinds anderhalf jaar was er weer een fysieke ledenvergadering van de Unie van Waterschappen  en zij vond dat ze daar de voorkeur aan moest geven, hetgeen wij volledig begrijpen.

Namens het Wetterskip heette in haar plaats de "gemaalchef” Yldau de Boer ons van harte welkom op het bezoekerscentrum van het Woudagemaal. En om maar meteen de twijfels over een vrouw op die plek weg te halen vertelde ze er maar meteen bij, dat ze als achtergrond de hogere zeevaartschool had en dus volledig mee kon praten over pompen, stoom en aanverwante zaken.

 

Onze dagvoorzitter Jan Reijnen, gaf vervolgens het woord aan Jaap van Raaij, die een korte PowerPointpresentatie gaf over de stand van zaken van het Kennisborgingsproject.

Hij kon met trots aankondigen, dat deel III van de leidraad: Algemeen stoomdeel (een zeer omvangrijke boekwerk) binnenkort als losbladige exemplaar beschikbaar zal komen. Ook het specifieke deel (deel II) over de pilot Mastenbroek is vrijwel gereed evenals de 2 RI&E’s ( Risico Inventarisatie en Evaluaties (van de pilotgemalen Mastenbroek en De Antagonist) zijn vrijwel afgerond.

Na Jaap van Raaij is het woord aan Gerard Dalhuisen die een zeer mooie en beeldende toelichting geeft over de noodzaak van het attent zijn op veiligheidsaspecten voor vrijwilligers in een museumgemaal en de aanwezige bestuurders er op attendeert dat zij aangesproken kunnen worden op onvoldoende aandacht voor dit aspect! Hij adviseert de besturen en vrijwilligers om met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp binnen de groep. Daartoe deelt hij aan het einde van zijn verhaal een lijst met vragen uit die een leidraad kunnen vormen voor dit gesprek.

Jan Reijnen sluit vervolgens de rij sprekers af met een presentatie over milieuaspecten bij onderhoud en reparatie van historische gemalen, waarbij de zojuist afgeronde en positief afgesloten  klinknagelinspectie van het gemaal De Tuut mooi in beeld komt met de daarbij behorende problematiek van veiligheid en milieuaspecten.

Na een uitstekende lunch, ons aangeboden door het Wetterskip, waarvoor heel hartelijke dank(!), is het tijd voor de rondleiding door het Woudagemaal. De slagroom op de taart voor velen??

Het geheel wordt afgesloten met een drankje en een lekker hapje, waarna een ieder rond 16.00 uur weer voldaan huiswaarts keert.

Een mooie dag op een mooie herfstdag na anderhalf jaar uitstel door Corona met veel dank aan alle aanwezigen en last but not least het Wetterskip Fryslân met de vrijwilligers/medewerkers van het Woudagemaal!

Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Gemalen Stichting
www.gemalen.nl