Overzicht nieuwsbrievenNieuwsflits 69: Impressie Vrijwilligersdag NGS 2023
Nieuwsflits 68: Belangrijke data voor NGS'ers in 2023
Nieuwsflits 67: Meedingen naar de Willem Wolff Prijs 2023?ul een onderwerp in
Nieuwsflits 66: Opnieuw een 100-jarige
Nieuwsflits 65: 2023 het jaar van de Fabrieksschoorstenen
Nieuwsflits 64: Gemalenpluim 2022 uitgereikt.
Nieuwsflits 63; Grijp die kans!
Nieuwsflits 62: Impressie Vrijwilligersdag NGS 2022
Nieuwsflits 61: Oproep nominatie NGS gemalenpluim 2022
Nieuwsflits 60: Belangrijke data voor NGS'ers in 2022
Nieuwsflits 59: Mijlpaal voor NGS-project Kennisborging
Nieuwsflits 58: Gemalenpluim 2021 uitgereikt!
Nieuwsflits 57; Impressie Vrijwilligersdag NGS 2021
Nieuwsflits 56; Wat is er toch nog gebeurd in 2020 en gaat er gebeuren in 2021 bij de NGS?
Nieuwsflits 55; NGS en het restant van Corona-jaar 2020

 

Blijf op de hoogte:
E-mail:

Ik ontvang graag:
NGS Nieuwsflits

Nieuwsflits 55; NGS en het restant van Corona-jaar 2020

gemalen.nl  
 
Nieuwsflits nummer 55; NGS en het restant van Corona-jaar 20020

Afgelopen woensdag 7 oktober 2020, was de reguliere NGS-bestuursvergadering voor het najaar gepland.

Door de ernst van de toegenomen besmettingen door Corona heeft het bestuur besloten de vergadering te annuleren en de agenda digitaal te behandelen. In deze nieuwsbrief wordt kort ingegaan op de besluiten en overige actuele zaken.

 Deelnemersdag  2020 en Watererfgoeddag 2020.

Op de agenda stonden o.a. de externe activiteiten van de NGS in de komende maanden, te weten de Deelnemersdag op 6 nov a.s. bij het Hoogheemraadschap van Delfland én de Watererfgoeddag (een NGS-initiatief met de Stowa, Stichting Historische Sluizen en Stuwen en Heemschut) op 26 nov op het Wouda-gemaal.

Het NGS-bestuur heeft in overleg met betrokkenen besloten deze beide activiteiten niet door te laten gaan en te trachten deze ca. 1 jaar later te organiseren. U verneemt hier t.z.t. uiteraard meer over.

De besturen van onze Deelnemers zullen schriftelijk nog geïnformeerd worden over een aantal actuele bestuurlijke zaken van de NGS.

 Gemalenpluim 2020.

Dit voorjaar had het NGS-bestuur de gedachte dat de Gemalenpluim 2020 nog zou kunnen doorgaan.

In Nieuwsflits 53  (april 2020) heeft het bestuur nog opgeroepen u aan te melden om in aanmerking te komen voor deze pluim.

Mede door het beperkte aantal aanmeldingen (van de waterschappen zelf niet één), hetgeen mogelijk ook veroorzaakt is door de beperkingen van dit jaar heeft het NGS-bestuur besloten dat ook deze pluim in 2020 niet door gaat. Jammer, maar volgend jaar nieuwe kansen!

 Gebeurt er dan niets dit jaar?

De lezer zal mogelijk de kreet uiten, die boven deze alinea staat: "Gebeurt er dan niets dit jaar”?

Niets is minder waar!

  •  Bestuur.

 

Het bestuur kan melden, dat zij weer voltallig is door de benoeming van Ingrid de Vries uit Nieuwegein tot bestuurslid van de NGS, een vacature die vacant was door het plotselinge overlijden van Jan Reerink dit voorjaar. Ingrid heeft tot vorige jaar gewerkt, bij het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden in Houten en vorige jaar met pensioen gegaan. Zij is tevens o.a. bestuurslid van Stichting Gemaal de Hooge Boezem achter Haastrecht, politiek actief en benoemd in de functie 2e secretaris van de NGS. Ingrid, veel succes en plezier in deze functie.

Verder kunnen we melden verheugd te zijn met het herstel van Kees Tak, onze adviseur sinds de oprichting van de NGS (in 1987!), die dit jaar een tweetal zware rugoperaties heeft ondergaan en goed herstelt. Kees we zien je weer graag verschijnen bij onze volgende activiteiten!

 

  • Projectvoortgang
o   kennisborging.

 

Heel hard is dit jaar weer gewerkt aan het project kennisborging. De tekst van het algemene deel over "Stoom” is gereed en nog deze maand zal Tauw in opdracht van de NGS een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E; in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet) uitvoeren voor onze pilot bij het gemaal Mastenbroek. Wel is weer opnieuw duidelijk geworden, dat het voltooien van dit project nog de nodige tijd gaat vergen. Volgens het projectteam overigens heel goed geïnvesteerde tijd voor ons nageslacht!

 

    • Nieuw beleidsplan 2021-2026

 

Het vorige beleidsplan van de NGS stamde uit 2013(2013-2020). Een werkgroep bestaande uit bestuurders en adviseurs van de NGS hebben zich daarom dit jaar gebogen over aanpassingen van het beleid en actualiseren aan de gewijzigde omstandigheden. Graag had het bestuur dit (nagenoeg) afgeronde project gepresenteerd op de Deelnemersvergadering van 6 nov a.s.. Dat zal nu in een later stadium geschieden.

 

    • Diesel-aandrijving…..hoe lang nog?

 

Het bestuur heeft geconstateerd dat het verdwijnen van de dieselaandrijving voor gemalen in onverminderd hoog tempo doorgaat en heeft daarom gemeend een nieuwe ronde gesprekken met de relevante waterschappen te maken om aandacht te vragen voor het zoveel mogelijk behouden van de waardevolle historisch monumenten in dit kader. Hiertoe is onze brochure "Dieselaandrijving….hoe lang nog” uit 2014 geactualiseerd en ....hier.... te downloaden.

 

    • NGS in The Cloud

 

Mede door de ontwikkelingen, maar ook om in de toekomst als NGS minder kwetsbaar te worden voor bijv. crashes en problemen met computers waarop NGS-data staan, heeft het bestuur het zinnig geacht, meer in "The Cloud” te gaan werken.

Met name het secretariaat heeft daar de afgelopen tijd veel energie in gestopt en hoopt dat rond de jaarwisseling alle NGS-data in "The Cloud” zijn opgeslagen en beschikbaar zijn voor gezamenlijk gebruik door onze bestuurders en adviseurs. 

Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Gemalen Stichting
www.gemalen.nl