Overzicht nieuwsbrievenGemalenpluim 71: Gemalenpluim 2023 weer uitgereikt
Nieuwsflits 70 Erfgoed Vrijwillersregeling
Nieuwsflits 69: Impressie Vrijwilligersdag NGS 2023
Nieuwsflits 68: Belangrijke data voor NGS'ers in 2023
Nieuwsflits 67: Meedingen naar de Willem Wolff Prijs 2023?ul een onderwerp in
Nieuwsflits 66: Opnieuw een 100-jarige
Nieuwsflits 65: 2023 het jaar van de Fabrieksschoorstenen
Nieuwsflits 64: Gemalenpluim 2022 uitgereikt.
Nieuwsflits 63; Grijp die kans!
Nieuwsflits 62: Impressie Vrijwilligersdag NGS 2022
Nieuwsflits 61: Oproep nominatie NGS gemalenpluim 2022
Nieuwsflits 60: Belangrijke data voor NGS'ers in 2022
Nieuwsflits 59: Mijlpaal voor NGS-project Kennisborging
Nieuwsflits 58: Gemalenpluim 2021 uitgereikt!
Nieuwsflits 57; Impressie Vrijwilligersdag NGS 2021

 

Blijf op de hoogte:
E-mail:

Ik ontvang graag:
NGS Nieuwsflits

Nieuwsflits 54: De externe activiteiten van de NGS in de rest van 2020.

gemalen.nl  
 
Nieuwsflits nummer 54: De externe activiteiten van de NGS in de 2e helft 2020.

Vorige week heeft het NGS-bestuur weer voor de eerste keer plenair vergaderd en is o.a. gesproken over de externe activiteiten in de rest van 2020 m.b.t. Corona.

Nadat de vrijwilligersdag én de open Gemalendag, afgelopen voorjaar, zijn uitgesteld/gecanceld door Corona, is nu de vraag hoe we omgaan met de overige (externe) activiteiten van de NGS in 2020.

Besloten is de vrijwilligersdag op het Woudagemaal, die gepland was op 3 april 2020, dit jaar, definitief af te blazen en uit te zien naar een mooie dag in 2021; mogelijk toch nog op het Woudagemaal??  Aan de NGS zal het niet liggen!

Verder zijn aan de orde, als eerste de voorbereidingen voor de Gemalenpluim 2020, gevolgd door dit najaar de deelnemersvergadering (gepland voor 6 nov 2020 bij het HH van Delfland) en de Watererfgoeddag op 26 nov op het Woudagemaal.

Met betrekking tot deze activiteiten het volgende:

1.       Gemalenpluim 2020: De voorbereidingen voor de gemalenpluim 2020 zouden gewoon kunnen doorgaan is de mening van de jury en het bestuur, echter………n.a.v. onze oproep op 24 april 2020 (Nieuwsflits 53) heeft er zich niemand gemeld om zich te nomineren voor de pluim 2020!! Vergeten? Wij kunnen ons niet voorstellen dat er geen kandidaten zouden zijn. Meldt u alsnog aan en de jury neemt uw nominatie mee in de afweging voor de pluim 2020! Of de uitreiking zoals gebruikelijk ook gaat plaats vinden tijdens de deelnemersvergadering van 6 nov. 2020 is nog niet besloten (zie opmerkingen hieromtrent hierna en m.b.t. de aanmelding voor de gemalenpluim 2020: zie Nieuwsflits 53; https://www.gemalen.nl/actueel.asp).

2.       Deelnemersdag 2020: Deze dag is mede afhankelijk van de situatie in de herfst van 2020 en met name ook van de gedachten van het bestuur van het Hoogheemraadschap Delfland waar we deze herfst te gast zouden zijn. Besloten is een definitief besluit hierover begin oktober te nemen. De besturen van onze deelnemers krijgen hier dan zo snel mogelijk nader bericht over. Mocht de dag geen doorgang kunnen vinden dan zullen we een aantal zaken, zoals bestuurssamenstelling en de financiële zaken (kascontrole/decharge penningmeester), via de mail trachten op te lossen. De eventuele uitreiking van de gemalenpluim 2020 zullen we dan op een nader te melden wijze uitvoeren.

Laten we hopen, dat we het virus in Nederland voldoende onder de knie hebben en dat er geen 2e golf komt. De huidige vooruitzichten zijn positief, waardoor – op dit moment – de vooruitzichten op een mooie 2e helft van 2020 voor ons allen in het verschiet ligt.

Uiteraard hoort u nader van ons (begin oktober) over de deelnemersvergadering.

Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Gemalen Stichting
www.gemalen.nl