Overzicht nieuwsbrievenNieuwsflits 56; Wat is er toch nog gebeurd in 2020 en gaat er gebeuren in 2021 bij de NGS?
Nieuwsflits 55; NGS en het restant van Corona-jaar 2020
Nieuwsflits 54: De externe activiteiten van de NGS in de rest van 2020.
Nieuwsflits 53; Nominatie NGS-Gemalenpluim 2020
Nieuwsflits 52;Nationale Gemalen-/Molendag afgelast!
Nieuwsflits 51; Vrijwilligersdag NGS op 3 april gaat niet door!
Nieuwsflits 50; In memoriam Jan Reerink
Belangrijke data voor NGS’ers in 2020
Nieuwsflits 48; Nieuwe voorzitter en nieuw bestuurlid van de NGS
Nieuwsflits 47: Uitreiking Gemalenpluim 2019
Nieuwsflits 46-Onze voorzitter Herman Dijk overleden.
Copy of Nieuwsflits 45; Impressie Vrijwilligersdag NGS 2019
Nieuwsflits 44; Oproep nominatie NGS Gemalenpluim 2019
Nieuwsflits 43; Een (werkend) model van een stoomgemaal?
Nieuwsflits 42; Drijfriem aangeboden

 

Blijf op de hoogte:
E-mail:

Ik ontvang graag:
NGS Nieuwsflits

Nieuwsflits 53; Nominatie NGS-Gemalenpluim 2020

gemalen.nl  
 
Nieuwsflits nummer 53; Nominatie NGS-Gemalenpluim 2020

  Oproep tot nominatie voor de NGS-Gemalenpluim 2020


Ondanks de huidige Coronamaatregelen willen we als bestuur van de NGS een oproep doen om u te nomineren voor de NGS Gemalenpluim 2020.

Wij gaan ervan uit, dat het bezoeken van de genomineerde gemalen in de zomermaanden/september van 2020 weer mogelijk is en de eventuele uitreiking van de Gemalenpluim 2020 in de deelnemersvergadering van november 2020 ook mogelijk zal zijn.

Daarvan uitgaande, zal voor het zesde achtereenvolgende jaar, de NGS Gemalenpluim worden toegekendaan gemalen, die in 2019/2020 zijn opgeleverd na een voorbeeldmatige renovatie of restauratie, dan wel over meerdere jaren zorgvuldig en respectvol zijn onderhouden.

Zoals gebruikelijk is het streven om één Pluim toe te kennen aan een Waterschap en één aan een gemalen beherende particuliere organisatie.

Een voorbeeldmatige renovatie/restauratie moet ruim worden opgevat: variërend van groot onderhoud, aanpassing (in- en/of uitwendig) aan eigentijdse eisen van bemalingstechnologie, duurzaamheid, veiligheid, etc. tot een ingrijpende restauratie. Omvang of ouderdom van het gemaal spelen daarbij geen rol.  Bepalend voor de toekenning is of bij de aanpak recht is gedaan aan de cultuurhistorische waarden van het gemaal.

Een Meerjarenbeleidsplan, een tentoonstelling of andere publieksgerichte activiteiten zijn op zichzelf geen grondslag voor nominatie, maar kunnen een nominatie op basis van zorgvuldig beheer of restauratie wel versterken.

Alleen eigenaren/beheerders zelf kunnen hun gemaal nomineren voor de gemalenpluim.

De prijs wordt toegekend door het bestuur van de NGS, op voordracht van de NGS Gemalenpluimjury.

De jury bestaat uit Peter Nijhof (algemeen adviseur NGS en voorzitter van de jury), Jef Landman (bestuurslid NGS) en Kees Tak (bouwkundig adviseur NGS).

 

Bekendmaking Pluimwinnaars

De NGS Gemalenpluim 2020 wordt uitgereikt tijdens de NGS deelnemersvergadering op vrijdagmorgen 6 november 2020, plaats nog niet definitief, maar waarschijnlijk bij het Hoogheemraadschap van Delfland in Delft.

Via haar eigen media (website, digitale Nieuwsbrief) en persberichten zal de NGS ruime bekendheid geven aan de prijswinnaars! 

 

Aanmeldingsprocedure

Nominaties voor de NGS Gemalenpluim 2020 gaarne, bij voorkeur vóór 15 juli, maar uiterlijk 1 augustus a.s., mailen naar Carlos Ceelaert, secretaris NGS (secretaris@gemalen.nl)  met een cc naar Peter Nijhof, juryvoorzitter (p.nijhof1@upcmail.nl), met vermelding van tenminste:

* naam, adres, postcode gemaal

* naam, adres en contactpersoon/contactgegevens indienende eigenaar

* in welke periode uitgevoerd en opgeleverd

* nadere documentatie over de restauratie (cultuurhistorisch, bouwkundige en technische documentatie als basis voor de planontwikkeling, foto`s van voor- en na de planuitvoering).

Voor nadere informatie/overleg is Peter Nijhof per mail (zie voorgaand adres) aanspreekbaar.

Het bestuur van de NGS hoopt op een ruim aantal inzendingen!

  

Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Gemalen Stichting
www.gemalen.nl