Overzicht nieuwsbrievenNieuwsflits 69: Impressie Vrijwilligersdag NGS 2023
Nieuwsflits 68: Belangrijke data voor NGS'ers in 2023
Nieuwsflits 67: Meedingen naar de Willem Wolff Prijs 2023?ul een onderwerp in
Nieuwsflits 66: Opnieuw een 100-jarige
Nieuwsflits 65: 2023 het jaar van de Fabrieksschoorstenen
Nieuwsflits 64: Gemalenpluim 2022 uitgereikt.
Nieuwsflits 63; Grijp die kans!
Nieuwsflits 62: Impressie Vrijwilligersdag NGS 2022
Nieuwsflits 61: Oproep nominatie NGS gemalenpluim 2022
Nieuwsflits 60: Belangrijke data voor NGS'ers in 2022
Nieuwsflits 59: Mijlpaal voor NGS-project Kennisborging
Nieuwsflits 58: Gemalenpluim 2021 uitgereikt!
Nieuwsflits 57; Impressie Vrijwilligersdag NGS 2021
Nieuwsflits 56; Wat is er toch nog gebeurd in 2020 en gaat er gebeuren in 2021 bij de NGS?
Nieuwsflits 55; NGS en het restant van Corona-jaar 2020

 

Blijf op de hoogte:
E-mail:

Ik ontvang graag:
NGS Nieuwsflits

Nieuwsflits 50; In memoriam Jan Reerink

gemalen.nl  
 
Nieuwsflits nummer 50; In Memoriam Jan Reerink

Op 1 november is Jan Reerink bestuurslid geworden van de Nederlandse Gemalenstichting. Het bestuur van de NGS had hem hiervoor gevraagd vanwege zijn grote ervaring op het gebied van cultuurhistorie bij de waterschappen. Op 13 januari is Jan overleden, plotseling en volkomen onverwacht.

In 2003 maakte Jan kennis met het waterbeheer als woordvoerder voor dit onderwerp voor de fractie van de PvdA in Provinciale Staten van Utrecht. Zes jaar later maakte hij de overstap naar het bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Daar is hij tien jaar aan verbonden geweest, eerst als lid van het college, daarna als lid van het algemeen bestuur. In die jaren heeft hij een bijzondere belangstelling voor de historie van het waterbeheer aan de dag gelegd. Hij schreef erover, hij ontving regelmatig groepen op het historische dijkhuis van HDSR in Jaarsveld om zijn kennis door te geven en hij hield het bestuur van het waterschap scherp als het gaat om cultuurhistorie. Tot in zijn laatste bestuursvergadering, toen hij nog een initiatiefvoorstel indiende om in het kader van het project Sterke Lekdijk de eeuwenoude afwateringssluis Wiel en Vogelzang in Lopik in oude luister te herstellen.

Jan was sinds vorig jaar voorzitter van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis, waar hij eerder bestuurslid van was geworden. Daar heeft hij zijn passie voor de cultuurhistorie van het waterbeheer tot verdere wasdom laten komen. Wij waren dan ook verguld dat Jan toe trad tot het bestuur van de Nederlandse Gemalenstichting. Helaas heeft de NGS niet lang mogen profiteren van Jan’s passie en kennis.

Zijn plotselinge overlijden is een gemis voor zijn nabestaanden, voor HDSR, voor de PvdA en voor ons als bestuur van de NGS. Wij zullen hem allemaal missen. 

Patrick Poelmann,
Voorzitter Nederlandse Gemalenstichting,
voorheen dijkgraaf Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 
www.gemalen.nl