Overzicht nieuwsbrievenNieuwsflits 62: Impressie Vrijwilligersdag NGS 2022
Nieuwsflits 61: Oproep nominatie NGS gemalenpluim 2022
Nieuwsflits 60: Belangrijke data voor NGS'ers in 2022
Nieuwsflits 59: Mijlpaal voor NGS-project Kennisborging
Nieuwsflits 58: Gemalenpluim 2021 uitgereikt!
Nieuwsflits 57; Impressie Vrijwilligersdag NGS 2021
Nieuwsflits 56; Wat is er toch nog gebeurd in 2020 en gaat er gebeuren in 2021 bij de NGS?
Nieuwsflits 55; NGS en het restant van Corona-jaar 2020
Nieuwsflits 54: De externe activiteiten van de NGS in de rest van 2020.
Nieuwsflits 53; Nominatie NGS-Gemalenpluim 2020
Nieuwsflits 52;Nationale Gemalen-/Molendag afgelast!
Nieuwsflits 51; Vrijwilligersdag NGS op 3 april gaat niet door!
Nieuwsflits 50; In memoriam Jan Reerink
Belangrijke data voor NGS’ers in 2020
Nieuwsflits 48; Nieuwe voorzitter en nieuw bestuurlid van de NGS

 

Blijf op de hoogte:
E-mail:

Ik ontvang graag:
NGS Nieuwsflits

Nieuwsflits 47: Uitreiking Gemalenpluim 2019

gemalen.nl  
 
Nieuwsflits nummer 47; Uitreiking Gemalenpluim 2019

Gemalenpluim 2019

 

Het eerste lustrum van de NGS-gemalenpluim!
 

Evenals in eerdere jaren startte de gemalenpluimcommissie dit jaar eind februari, met een Nieuwsflits voor aanmeldingen voor de NGS-gemalenpluim 2019.

Tot verrassing van de jury leverde dat deze keer vrijwel geen reacties op.

Reden voor de pluimcommissie om in juni een hernieuwde oproep te doen naar al onze deelnemers én alle DB’s van de waterschappen.  Deze keer wel met groot succes. Maar liefst 10 gemalen, door geheel Nederland, moest de pluimcommissie beoordelen deze keer en dat ook nog in een korte tijdspanne.

Maar ondanks de verhuizing van onze "pluimvoorzitter” Peter Nijhof deze zomer, wist de commissie deze klus op tijd te klaren en konden tijdens de Deelnemersvergadering op 1 november 2019 bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2 gemalenpluimen overhandigd worden; 1 voor de categorie "Stichtingen”  en 1 voor de categorie "Waterschappen”.

Maar of dat nog niet genoeg was stelde de Pluimcommissie aan het bestuur van de NGS voor om een "aanmoedigingspluim” uit te reiken aan een bijzondere categorie te weten de categorie "particuliere eigenaren”. Immers, volgens het juryrapport, is in het geval van het gemaal Schagerkogge te Kolhorn, "sprake van een bijzonder geslaagd initiatief, dat wat betreft het uitwendig bouwkundig herstel nog een vervolg moet krijgen, waartoe deze gemalenaanmoediging als een aparte prijsvorm wordt voorgesteld”.

Het NGS-bestuur kon dit voorstel niet naast zich neerleggen en stemde in met het voorstel!

De motivatie voor de gemalenpluimcommissie was deze keer als volgt (het volledig juryrapport 2019 treft u hier aan):

1. Prijswinnaar gemalenpluim 2019, categorie Stichtingen:

Toegekend aan de Stichting Vrienden Stoomgemaal Halfweg.

Wegens voortvarende en doeltreffende actie voor het vergaren van de financiële middelen voor de aanschaf en installatie van een nieuwe ketel in het Stoomgemaal Halfweg te Halfweg (1852), nodig vanwege de afkeuring van de oude ketel, waardoor het gemaal na een korte onderbreking weer draaiend kan worden getoond.

Peter Nijhof overhandigt Dh. Huisman de oorkonde

Peter Nijhof overhandigt de oorkonde aan Dhr. Huisman (secr. Stichting Vrienden van het Stoomgemaal Halfweg)


2. Prijswinnaar gemalenpluim 2019, categorie Waterschappen:

Toegekend aan het Hoogheemraadschap van Delfland.

Wegens het zorgvuldig aanpassen van bemalingseisen buiten de bestaande bouwmassa van het Gemaal Hofweg van de Polder Schieveen (1926) bij Rotterdam, zonder de kwaliteiten van het (niet nader beschermde) gebouw aan te tasten waardoor versterking van de cultuur-historische waarde van de gehele locatie is bewerkstelligd.


Peter Nijhof en Hoogheemraad Mevr. Manita Koop van het Hoogheemraadschap van Delfland.


3. Prijswinnaar gemalenpluim 2019, categorie Particuliere eigenaren:

      Toegekend aan mevr. I Stroet, eigenaresse (overhandigd aan Co Bosschaart)

Wegens grote waardering voor behoud van het buiten gebruik gestelde, technisch-historisch en door ligging in beschermd dorpsgezicht waardevolle elektrische Gemaal Schagerkogge (1928) in Kolhorn door aankoop als particuliere eigenaar met behoud, herstel én publieke openstelling van het interieur, met de Gemalenaanmoediging voor de noodzakelijke afronding van het bouwkundig herstel van het exterieur. 


Peter Nijhof en Co Bosschaart (namens Mevr. Irma Stroet)


Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Gemalen Stichting
www.gemalen.nlBijlage bij dit bericht:
Juryrapport Gemalenpluim 2019(v4).pdf