Overzicht nieuwsbrievenGemalenpluim 71: Gemalenpluim 2023 weer uitgereikt
Nieuwsflits 70 Erfgoed Vrijwillersregeling
Nieuwsflits 69: Impressie Vrijwilligersdag NGS 2023
Nieuwsflits 68: Belangrijke data voor NGS'ers in 2023
Nieuwsflits 67: Meedingen naar de Willem Wolff Prijs 2023?ul een onderwerp in
Nieuwsflits 66: Opnieuw een 100-jarige
Nieuwsflits 65: 2023 het jaar van de Fabrieksschoorstenen
Nieuwsflits 64: Gemalenpluim 2022 uitgereikt.
Nieuwsflits 63; Grijp die kans!
Nieuwsflits 62: Impressie Vrijwilligersdag NGS 2022
Nieuwsflits 61: Oproep nominatie NGS gemalenpluim 2022
Nieuwsflits 60: Belangrijke data voor NGS'ers in 2022
Nieuwsflits 59: Mijlpaal voor NGS-project Kennisborging
Nieuwsflits 58: Gemalenpluim 2021 uitgereikt!
Nieuwsflits 57; Impressie Vrijwilligersdag NGS 2021

 

Blijf op de hoogte:
E-mail:

Ik ontvang graag:
NGS Nieuwsflits

Nieuwsflits 68: Belangrijke data voor NGS'ers in 2023

gemalen.nl  
 

Nieuwsflits 68:  Belangrijke data voor NGS'ers in 2023

Normaal gesproken ontvangt u in het begin van het nieuwe jaar een Nieuwsflits met de belangrijkste data van de externe NGS-activiteiten in het nieuwe jaar.

Mede door de waterschapsverkiezingen dit voorjaar lukte het vastleggen van de datum voor de vrijwilligersdag niet zo goed en moesten we toch weer uitwijken naar een datum richting de zomer voor deze dag en werd het verzenden van deze Nieuwsflits wat later.

De volgende data zijn voor onze deelnemers, sponsoren en donateurs in ieder geval het noteren waard (de vrijwilligersdag uiteraard speciaal voor de vrijwilligers van onze deelnemers).

 *De Nationale Gemalendag/Molendag op zaterdag 13 en zondag 14 mei 2023.

 De Nationale Molen- & Gemalendag zal zoals altijd gehouden worden op de 2e zaterdag en/of zondag in mei. Vele gemalen zullen meedoen aan deze jaarlijks terugkerende mogelijkheid om een ieder in de gelegenheid te stellen een (of meerdere) mooie gemalen te bezoeken.

Bent u beheerder van een (mooi) gemaal, opent u dan de deuren in dit weekend voor het publiek en geef hen de gelegenheid te genieten van uw parel(tje).

Geeft uw openingstijden ook even door aan de secretaris van de NGS (secretaris@gemalen.nl ). Dit wordt dan gepubliceerd op de NGS-site (button op de homepage "Nationale molen- en Gemalendag”!

*Vrijwilligersdag 2023; 7 juli 2023

 De Vrijwilligersdag zal deze keer (zeer waarschijnlijk gehouden worden in het beheersgebied van het waterschap Rijn- en IJssel (ruwweg tussen Deventer, Arnhem en Winterswijk; kantoor in Doetinchem).

Het programma wordt momenteel nog nader uitgewerkt. In de loop van het voorjaar wordt de uitnodiging met de nadere details toegezonden naar betrokkenen.

Ongetwijfeld de moeite waard voor een bezoek!

  *Deelnemersbijeenkomst NGS in 2023 (met de uitreiking van de gemalenpluim 2023!)

Deze bijeenkomst is ook nog niet definitief uitgewerkt maar zal waarschijnlijk plaatsvinden op vrijdag 3 november 2023 bij de winnaar van de gemalenpluim 2022, te weten in het Stoomgemaal Kamerik Teylingens (te Woerden)

Noteert u dat ook reeds!

Nadere informatie over het programma volgt uiteraard.

 

Jaarverslag.

Het jaarverslag 2022 van de NGS is vastgesteld door het bestuur en kunt u hier downloaden

 

Tot zover de belangrijke data voor u als NGS’ers!

Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Gemalen Stichting
www.gemalen.nl