Overzicht nieuwsbrievenNieuwsflits 69: Impressie Vrijwilligersdag NGS 2023
Nieuwsflits 68: Belangrijke data voor NGS'ers in 2023
Nieuwsflits 67: Meedingen naar de Willem Wolff Prijs 2023?ul een onderwerp in
Nieuwsflits 66: Opnieuw een 100-jarige
Nieuwsflits 65: 2023 het jaar van de Fabrieksschoorstenen
Nieuwsflits 64: Gemalenpluim 2022 uitgereikt.
Nieuwsflits 63; Grijp die kans!
Nieuwsflits 62: Impressie Vrijwilligersdag NGS 2022
Nieuwsflits 61: Oproep nominatie NGS gemalenpluim 2022
Nieuwsflits 60: Belangrijke data voor NGS'ers in 2022
Nieuwsflits 59: Mijlpaal voor NGS-project Kennisborging
Nieuwsflits 58: Gemalenpluim 2021 uitgereikt!
Nieuwsflits 57; Impressie Vrijwilligersdag NGS 2021
Nieuwsflits 56; Wat is er toch nog gebeurd in 2020 en gaat er gebeuren in 2021 bij de NGS?
Nieuwsflits 55; NGS en het restant van Corona-jaar 2020

 

Blijf op de hoogte:
E-mail:

Ik ontvang graag:
NGS Nieuwsflits

Nieuwsflits 64: Gemalenpluim 2022 uitgereikt.

gemalen.nl  
 
Nieuwsflits nummer 64: Gemalenpluim 2022 uitgereikt!

Op 4 november 2022 was weer de jaarlijkse Deelnemersvergadering van de NGS en daarom trokken zo’n 40 vertegenwoordigers van de deelnemers van de NGS, deze keer naar het waterschapshuis van het waterschap Brabantse Delta, op het landgoed Bouvigne.

Een van de belangrijke onderdelen van de Deelnemersvergadering is de uitreiking van de gemalenpluim, een erkenning van de NGS in de vorm van een oorkonde, voor die beheerders die hun gemaal op een mooie manier hebben gerenoveerd het afgelopen jaar.

Zoals ondertussen wel bekend, is het streven om één pluim toe te kennen aan een waterschap en één aan een gemalen beherende particuliere organisatie.er een oorkonde 

Na de oproep via dit medium begin juni, voor het kenbaar maken van de belangstelling van potentiële geïnteresseerden, bleef het geruime tijd rustig, met een beperkt aantal reacties/aanmeldingen. 

Maar zoals niet ongebruikelijk melden zich tegen de sluitingsdatum voor inschrijving toch 5 gegadigden; 2 vanuit een waterschap, 2 vanuit een particuliere organisatie en één gezamenlijke aanmelding van een waterschap met een particuliere stichting.

Tijd voor de jury, bestaande uit juryvoorzitter Peter Nijhof (adviseur NGS), Henk Wolven(bestuurslid NGS) en Kees Tak (adviseur NGS) om de ingediende stukken op een rijtje te zetten, te beoordelen en een bezoekje te brengen aan de genomineerden.

Dit alles resulteerde in een voorstel van de jury aan het bestuur van de NGS voor het toekennen van slechts 1 gemalenpluim (!) én één "Eervolle vermelding”, een voorstel dat door het bestuur van de NGS werd overgenomen.

In de categorie Waterschappen kwam naar het oordeel van de jury op grond van de hiervoor geformuleerde overwegingen helaas voor het eerst geen gemaal in aanmerking voor de gemalenpluim. 

Na een operatie in oktober aan zijn been was het voor Peter Nijhof, de juryvoorzitter, nog even spannend of hij op 4 november de oorkonde zelf zou kunnen uitreiken, maar gelukkig was hij zodanig herteld dat dit lukte en lichtte hij tijdens de Deelnemersvergadering het juryrapport toe m.b.v. een PowerPointpresentatie.


Het volledige juryrapport treft u hier aan.

Prijswinnaar gemalenpluim 2022; categorie Stichtingen:

 

Toegekend aan de Stichting Watererfgoed Groot Woerden voor de realisatie van de herbouw van de kolenloods bij het stoomgemaal Teylingens, Kamerik.

Wegens eerdere restauratie van het Stoomgemaal Teylingens te Kamerik (2015) en thans de herbouw van de voormalige houten kolenloods (2019-2021). Daarmee is het oorspronkelijke ensemble gecompleteerd en kan de museaal educatieve functie worden uitgebouwd. Zo wordt tevens het maatschappelijk draagvlak voor duurzame instandhouding versterkt.


De juryvoorzitter, Peter Nijhof overhandigt aan Frank Lekkerkerker de oorkonde behorende bij de gemalenpluim 2022, onder het toeziend oog van de voorzitter van de Stichting Watererfgoed Groot Woerden Wim de Rooij en adj. voorzitter van de NGS, Gerard Dalhuisen


De trotse ontvangers van de gemalenpluim 2022 voor de herbouw van de kolenloods van het stoomgemaal Kamerik-Teylingens, Wim de Rooij en Frank Lekkerkerker


De eervolle vermelding was voor het gemaal 1879 te Akersloot voor hun inspanningen om in samenspraak met het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het gemaal weer zodanig geschikt te maken dat het   inzetbaar is voor calamiteitenbemaling. Als tegenprestatie heeft het Hoogheemraadschap gezorgd voor het herstel van de elektra-aansluiting en andere zaken en betalen ze een jaarlijkse bijdrage in het onderhoud van het gemaal. Chapeau! 

Reden waarom de jury zich de komende tijd zal beraden op het herformuleren van de uitgangspunten voor de jurybeoordeling van de Gemalenpluim.


Tot slot aan het einde van deze nieuwsflits reeds een oproep voor de deelnemende waterschappen van de NGS in 2023: "Dit kunt u in 2023 toch niet over uw kant laten gaan dat u geen gemalenpluim van de NGS ontvangt!”


Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Gemalen Stichting
www.gemalen.nl