Overzicht nieuwsbrievenNieuwsflits 69: Impressie Vrijwilligersdag NGS 2023
Nieuwsflits 68: Belangrijke data voor NGS'ers in 2023
Nieuwsflits 67: Meedingen naar de Willem Wolff Prijs 2023?ul een onderwerp in
Nieuwsflits 66: Opnieuw een 100-jarige
Nieuwsflits 65: 2023 het jaar van de Fabrieksschoorstenen
Nieuwsflits 64: Gemalenpluim 2022 uitgereikt.
Nieuwsflits 63; Grijp die kans!
Nieuwsflits 62: Impressie Vrijwilligersdag NGS 2022
Nieuwsflits 61: Oproep nominatie NGS gemalenpluim 2022
Nieuwsflits 60: Belangrijke data voor NGS'ers in 2022
Nieuwsflits 59: Mijlpaal voor NGS-project Kennisborging
Nieuwsflits 58: Gemalenpluim 2021 uitgereikt!
Nieuwsflits 57; Impressie Vrijwilligersdag NGS 2021
Nieuwsflits 56; Wat is er toch nog gebeurd in 2020 en gaat er gebeuren in 2021 bij de NGS?
Nieuwsflits 55; NGS en het restant van Corona-jaar 2020

 

Blijf op de hoogte:
E-mail:

Ik ontvang graag:
NGS Nieuwsflits

Nieuwsflits 63; Grijp die kans!

gemalen.nl  
 
Nieuwsflits nummer 63;  Grijp die kans!

Enige jaren geleden is het bestuur van de Nederlandse Gemalenstichting gestart met het project Kennisborging.

De wettelijk verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) vormt een essentieel onderdeel van dit project. Immers voor de totstandkoming van de Leidraad voor het stoomgemaal Mastenbroek bleek een RI&E onontbeerlijk. Zonder een recente en actuele RI&E is het niet mogelijk om het onderdeel Veiligheid van de Leidraad adequaat op te stellen.

In samenwerking met ingenieursbureau TAUW is er voor het pilotgemaal Mastenbroek een gedegen RI&E opgesteld. Ook is dit gedaan voor het pilot van het dieselgemaal De Antagonist. De beide RI&E’s bleken goed toepasbaar voor het project Kennisborging en de organisaties van beide gemalen zijn erg tevreden met het resultaat voor de bedrijfsvoering op de gemalen. 

Over deze RI&E’s en het belang daarvan voor alle gemalen is op de vrijwilligersdag en de Deelnemersdag van de NGS in 2021 uitgebreid ingegaan. Een adequate RI&E voor elk gemaal is een wettelijke verplichting op grond van de Arbowet en de ervaring leert dat voor de praktijk van beheer, onderhoud en bedrijfsvoering op de gemalen veel waardevolle kennis en verbeteradviezen oplevert.

Om bovenstaande redenen is het bestuur van de NGS in overleg gegaan met haar sponsor Tauw over de mogelijkheden om op alle aan het project Kennisborging deelnemende gemalen een RI&E te laten uitvoeren. Normaal gesproken is dat een kostbare aangelegenheid. Maar dankzij de welwillende opstelling van TAUW door een substantiële bijdrage in natura en een financiële bijdrage van het NGS bestuur van € 2.500,- per gemaal kunnen de kosten voor u beperkt blijven tot € 2.500,- (excl. BTW) per gemaal

Naast de de deelnemers aan Kennisborging en niet zijnde waterschap, bieden Tauw en de NGS nog aan maximaal 6 overige deelnemers van de NGS, de gelegenheid om onder genoemde voorwaarden een RI&E uit te laten voeren. 

Let op hier geldt, wie het eerst komt, die het eerst maalt.  

In de voorbereiding van de RI&E zal enig voorwerk van de vrijwilligers worden gevraagd, evenals medewerking tijdens de inspectie van het gemaal. De RI&E wordt uiteraard in goed overleg ingepland in de loop van komend half jaar. 

Is uw interesse voor deze aantrekkelijke kans gewekt, meldt dit dan vóór 1 december 2022 aan de secretaris van het bestuur van de NGS, Carlos Ceelaert ( secretaris@gemalen.nl).

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Kennisborging Gerard Dalhuisen. (gerarddalhuisen@gmail.com  ).

 

Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Gemalen Stichting
www.gemalen.nl