Deelnemers en donateurs

Deelnemers van de stichting kunnen zijn binnen Nederland gevestigde overheden, instellingen of andere, rechtspersoonlijkheid bezittende, organisaties, alsmede natuurlijke personen die de doelstellingen van de stichting  mede nastreven en daarbij een  gemaal met een daarin aanwezig opvoer- en/of aandrijf werktuig  in hun bezit hebben. Zij kunnen zich als deelnemer aanmelden of hiertoe door het bestuur worden uitgenodigd. Bij aanmelding beslist het bestuur over de toelating.

Nieuwe stichtingen/deelnemers die zich aanmelden/uitgenodigd worden kunnen, indien zij aan de hiervoor gestelde voorwaarden voldoen, een startsubsidie van maximaal € 700,- krijgen. Zij betalen een jaarlijkse bijdrage van €50,- . Deelnemers hebben recht op het bijwonen van de door het bestuur uitgeschreven zogenoemde deelnemersvergadering(en).

Donateurs

Men kan donateur worden voor €25,- per jaar, met daarbij de uitnodiging tot het bijwonen van de deelnemersvergadering(en)

Zowel deelnemers als donateurs ontvangen verder als tegenprestatie:

  • toezending per mail van de nieuwsbrieven/flitsen van de NGS
  • 10% korting op uitgaven van de NGS

N.B.: De NGS is een zogenaamde culturele ANBI-organisatie hetgeen betekent, dat de eventuele bijdrage (+25%) aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting.

U kunt zich aanmelden als donateur via dit e-mail adres

Anbi NGS

1 Naam organisatie
Post-/bezoekadres 
Nederlandse Gemalenstichting
Sportlaan 63, 5242 GP Rosmalen
Status Culturele anbi
2 RSIN nummer
KvK Nummer 
816104104
41155073
3 Internet adres  http://www.gemalen.nl
4 Contact secretaris@gemalen.nl
073-5220792
5 Bestuur www.gemalen.nl/bestuur.asp 
6 Beleidsplan www.gemalen.nl/beleidsplan.asp
7 Beloningsbeleid De NGS is een organisatie, uit vrijwilligers bestaat, die geen beloning ontvangen. Uitsluitend gemaakte onkosten worden vergoed op declaratiebasis
8 Doelstelling www.gemalen.nl/doelstellingen.asp
9 Jaarverslag zie bijlage
10 Jaarrekening
(website-versie)
zie bijlage

CONTACT

secretaris
ir. C.H.B.M. Ceelaert
Sportlaan 63,
5242 GP Rosmalen
06-54637019
073-5220792


Ontwerp  Realistatie