De Nederlandse Gemalenstichting

Actueel

Bekijk hier onze nieuwsbrieven.


Op de homepage kunt u zich inschrijven voor deze nieuwsbrief.


gemalen.nl  
 
Nieuwsflits nummer 62 Impressie Vrijwilligersdag NGS 2022

 Impressie van de Vrijwilligersdag NGS op 10 juni 2022 in Lauwerzijl

 

Op de vroege vrijdagochtend van de 10e juni togen weer zo’n 40 vrijwilligers van de deelnemers én bestuursleden van de NGS naar Noord-Groningen voor de traditionele jaarlijkse vrijwilligersdag van de NGS.

Wat minder belangstellenden dan de laatste jaren gebruikelijk maar dat had ongetwijfeld te maken met de meer dan gebruikelijke rijafstand voor de gemiddelde bezoeker.

Het oog van de commissie die deze dag organiseert was deze keer immers  gevallen op het gemaal De Waterwolf in Lauwerzijl dat in 2020 100 jaar werd !

Het ochtendprogramma vond plaats op een nog oudere en historisch locatie namelijk in de middeleeuwse Liudgerkerk in Oldehove.

Na een kort welkomstwoord van onze voorzitter Patrick Poelmann gaf Mevr. Kroes van de beheerscommissie van deze kerk een nader toelichting op de historie van dit kerkje mét grafkelder gelegen in het oudste cultuurlandschap van West Europa zoals zij stelde.

Vervolgens gaf Harold Oosten van het waterschap Noorderzijlvest een nadere toelichting op de waterhuishouding in hun 144.000 ha grootte beheersgebied, gelegen in de kop van de provincie Drenthe en het noordwestelijk deel van de provincie Groningen.

Jan Reijnen gaf vervolgens een uiteenzetting over de wijze waarop het gemaal De Tuut in Appeltern met behulp van tablets en speciale software de bezoekers van zijn gemaal nadere informatie verschaft over de historie en werking van het gemaal De Tuut. Jan, een mooie manier om met moderne hulpmiddelen kleine groepjes bezoekers op adequate wijze informatie te verschaffen, zonder dat dit veel inzet vergt van de aanwezige vrijwilligers op het gemaal!

Na de lekkere broodjes (uit de wadlopers-lunch) vertrok het gezelschap naar het statige en imposante ruim 100-jarige gemaal de Waterwolf, waar Dijkgraaf Bert Middel van het waterschap Noorderzijlvest ons welkom heette en vervolgens het woord gaf aan de voormalige machinist, gedurende ruim 42 jaar(!!) én sinds eind april genietend van zijn  welverdiende pensioen, Willem Alberts.

De Waterwolf

Willem vertelde o.a. over de bijzondere geschiedenis van de Waterwolf, het destijds grootste elektrische gemaal van West-Europa. Als kers op de taart voor velen startte hij tenslotte een van de 4 grote (7-cylinder) Brons dieselmotoren.

Na nog een drankje, ons aangeboden door het waterschap, vertrok een ieder tussen 3 en half vier weer huiswaarts. Ongetwijfeld terugkijkend op een mooie dag.

Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Gemalen Stichting
www.gemalen.nl