De Nederlandse Gemalenstichting

Actueel

Bekijk hier onze nieuwsbrieven.


Op de homepage kunt u zich inschrijven voor deze nieuwsbrief.


gemalen.nl  
 
Nieuwsflits nummer 60: Belangrijke data voor NGS'ers in 2022

 Normaal gesproken ontvangt u in het begin van het nieuwe jaar een Nieuwsflits met de belangrijkste data van de externe activiteiten in het nieuwe jaar.

Omdat we dit jaar toch nog wat moeilijk van start zijn gegaan door Covid 19, ontvangt u deze informatie wat later. Laten we hopen dat Covid de planning nu niet meer in de war stuurt dit jaar.

De volgende data zijn voor onze deelnemers, sponsoren en donateurs in ieder geval het noteren waard (de vrijwilligersdag uiteraard speciaal voor de vrijwilligers van onze deelnemers).

 *De Nationale Gemalendag/Molendag op zaterdag 14 en zondag 15 mei.

 De Nationale Molen- & Gemalendag zal zoals altijd gehouden worden op de 2e zaterdag en/of zondag in mei. Vele gemalen zullen meedoen aan deze jaarlijks terugkerende mogelijkheid om een ieder in de gelegenheid te stellen een (of meerdere) mooie gemalen te bezoeken.

Bent u beheerder van een (mooi) gemaal, opent u dan de deuren in dit weekend voor het publiek en geef hen de gelegenheid te genieten van uw parel(tje).

Geeft uw openingstijden ook even door aan de secretaris van de NGS (secretaris@gemalen.nl). Dit wordt dan gepubliceerd op de NGS-site!

 *Vrijwilligersdag 2022; 10 juni 2022.

 De Vrijwilligersdag zal deze keer gehouden worden in het Gronigerland waarbij het 100-jarige gemaal De Waterwolf in Lauwerzijl zal worden bezocht.

Het programma wordt momenteel nog nader uitgewerkt. In de loop van het voorjaar wordt de uitnodiging met de nadere details toegezonden naar betrokkenen.

Ongetwijfeld de moeite waard voor een bezoek!

 *Deelnemersbijeenkomst NGS in 2022 (met de uitreiking van de gemalenpluim 2022!)

Deze bijeenkomst is nog niet definitief gepland maar zal mogelijk op vrijdag 4 of 11 november 2022 plaats vinden bij  het Waterschap De Brabantse Delta in Breda.

Noteert u dat ook reeds! Nadere informatie over het programma volgt uiteraard.

 Jaarverslag.

 Het jaarverslag 2021 van de NGS wordt binnenkort besproken in het bestuur en verschijnt daarna op de site (onder: https://www.gemalen.nl/deelnemers_en_donateurs.asp; onder aan de pagina).

 Tot zover de belangrijke data voor u als NGS’ers!

Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Gemalen Stichting
www.gemalen.nl