De Nederlandse Gemalenstichting

Actueel

Bekijk hier onze nieuwsbrieven.


Op de homepage kunt u zich inschrijven voor deze nieuwsbrief.


gemalen.nl  
 
Nieuwsflits nummer 58: Gemalenpluim 2021 uitgereikt!

 De aandachtige lezer van onze website (www.gemalen.nl ) zal het zijn opgevallen, dat de gemalenpluim in 2020 niet is uitgereikt en dat is een terechte constatering.

In april 2020 - ruim een maand na de uitbraak van de Corona-pandemie in Nederland - werd nog wel een Nieuwsflits uitgebracht met een oproep tot nominatie voor de NGS-gemalenpluim 2020.

Echter door het beperkte aantal aanmeldingen is in de loop van de zomer/najaar besloten de gemalenpluim 2020 dat jaar niet uit te reiken.

 

Ondanks de nog matige vooruitzichten in het voorjaar van 2021 wat betreft de pandemie, heeft het bestuur van de NGS in haar 1e plenaire vergadering van 2021 (pas in juni 2021) besloten dat de gemalenpluim-procedure  in 2021 in ieder geval in gang gezet zou worden.

Dat de pandemie nog immer van invloed was op de reacties van de waterschappen en onze deelnemende stichtingen was duidelijk. De reacties waren zowel van de waterschappen als de stichtingen beperkt, maar dat wil niet zeggen dat er geen mooie resultaten geboekt werden op het gebied van restauratie en bescherming van ons erfgoed.

 

Op 12 november 2021 kon de juryvoorzitter van de gemalenpluimcommissie, Dhr. Peter Nijhof dan ook met trots melden, dat er 4 nominaties waren ontvangen en dat 3 objecten voor een pluim in aanmerking kwamen; 2 van een waterschap en één van de categorie stichtingen.

Voor de eerste keer waren 2 gemalen van één eigenaar dusdanig gerestaureerd, dat zij beiden prijswaardig werden bevonden.

 

Maar voordat Peter overging tot de bekendmaking, maakte hij eerst van de gelegenheid gebruik medejurylid Jef Landman te bedanken voor zijn trouwe en deskundige medewerking aan het werk van de jury. Jef heeft namelijk besloten na 8 jaar lid te zijn geweest van het bestuur van de NGS, vanwege zijn leeftijd in combinatie met zijn gezondheid en andere werkzaamheden zich niet herkiesbaar te stellen voor een volgende bestuursperiode. Dit betekent, dat hij ook afscheid neem van de jury van de gemalenpluim.

Jef veel dank voor je deskundige, aimabele en enthousiaste werk binnen de jury van de gemalenpluim, waren de woorden waarmee Peter Nijhof zijn mede jurylid bedankte!

 

Vervolgens ging Peter over tot het voorlezen van de samenvatting van de argumentatie over het oordeel van de jury over de prijswinnaars. Het volledige rapport van de jury treft u hier aan.

 

Prijswinnaar gemalenpluim 2021, categorie Stichtingen:

Toegekend aan de Stichting Museumgemaal Cremer Termunterzijl.

 

Jan Koller ontvangt de gemalenpluim 2021 voor de restauratie van de Bosker krooshekreiniger bij het Museumgemaal Cremer te Termunterzijl,

wegens behoud en herstel van het eerste prototype van de door de Machinefabriek Bosker ontwikkelde gemechaniseerde krooshekreiniger, geheel op eigen kracht door vrijwilligers. Hun  inventiviteit en doorzettingsvermogen toont de onmisbaarheid van vrijwilligers voor museaal gemalenbehoud, waarbij opmerkelijk gebruik is gemaakt van door coronamaatregelen opgelegde beperkingen

 

 

Prijswinnaar gemalenpluim 2021, categorie Waterschappen:

 

Toegekend aan het Waterschap Brabantse Delta voor de deskundige restauratie van de gemalen Niervaert en Moerdijk.

 

Dijkgraaf Kees-Jan de Vet ontvangt uit handen van NGS-voorzitter Patrick Poelmann 2 oorkondes voor de gemalen Niervaart en Moerdijk.

 

Gemaal Moerdijk

Wegens de handhaving en renovatie van een bestaand, niet beschermd gemaal met oog voor cultuurhistorische waarden, waaronder behoud van een bemaling technisch niet meer noodzakelijke dieselmotor en zorgvuldige omgang met de architectonische kwaliteiten van in- en exterieur. Door de inrichting voor publieksontvangst toont het waterschap zich een bewuste hoeder van haar eigen watererfgoed

 

Gemaal Nievaert

Wegens de renovatie van een relatief jong, laat 20ste eeuws gemaal, waarbij bemaling technische vernieuwing noodzakelijk was, maar in de geest van het oorspronkelijke,  functionalistische, transparante ontwerp van in- en exterieur. Daarmee kan deze aanpak als landelijk richtinggevend worden bestempeld voor deze generatie van doorgaans niet als monument beschermde gemalen

Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Gemalen Stichting
www.gemalen.nl