Overzicht nieuwsbrievenNieuwsflits 36; Impressie Vrijwilligersdag NGS 2018
Nieuwsflits 35; NGS in de pers
Nieuwsflits 34; Willem Wolff prijs.
Nieuwsflits 33; belangrijke data in 2018
Nieuwsflits 32; Impressie 30-jarig jubileum NGS
Nieuwsflits 31; GMB nieuwe sponsor NGS
Nieuwsflits 30; Gemalenpluim NGS uitgereikt!
Nieuwsflits 29: Vertel Cafe oude stationaire motoren
Nieuwsflits 27: Oproep nominatie NGS Gemalenpluim 2017
Nieuwsflits 26: Impressie Vrijwilligersdag NGS 2017.
Nieuwsflits 25; Belangrijke data in 2017
Nieuwsflits 24; Foto-expositie gemalen Stichtse Rijnlanden
Flits 23; Peter Nijhof geridderd
Flits 22; Interesse in "De week van Ons Water"?
Flits 21; Impressie Vrijwilligersdag 2016 (Museumgemaal Cremer/Winschoten)

 

Blijf op de hoogte:
E-mail:

Ik ontvang graag:
NGS Nieuwsflits

brief0 Jubileum 201225-jarig bestaan NGS 2 november 2012

Er waren zo'n 80 vertegenwoordigers van de deelnemers aanwezig en zij werden hartelijk welkom geheten en gefeliciteerd door Paul Erkelens, dijkgraaf van het Wetterskip Fryslan. Hij meldde trots te zijn om tot de deelnemers te behoren. 

De ontvangst vond plaats in de nieuwe bezoekersruimte. Dit gebouw met de Panoramazaal, valt extern niet zo op in verband met het monument. Het is multifunctioneel en af te huren voor bv. feesten. Het is een pareltje voor het Wetterskip.  Het infocentrum heeft 3 miljoen euro gekost en wordt dus ingezet voor ontvangst en educatie zowel voor basis- alsook voor voortgezet onderwijs. Men kan een speurtocht doen en zelfs even hulpmachinist zijn. Het aantrekken van toekomstig personeel is ook een doel van deze educatie. Het bezoekerscentrum heeft het aantal bezoekers opgekrikt van 8000 naar 43000 bezoekers per jaar
Het Woudagemaal (vroeger Tacozijl genoemd) zal vaker gaan draaien in verband met klimaatverandering. Het wordt regulier onderhouden door het Wetterskip, maar gespecialiseerd onderhoud wordt uitbesteed.
Dit waterschap is een voorbeeld voor andere waterschappen: het behoud van historische gemalen gaat het Waterskip aan het hart.
De voorzitter ir. Herman Dijk houdt op deze fantastische plek de jubileumspeech en memoreert even de slag bij Warns met Greate Pier om de inzet aan te geven die ook nodig is in de huidige tijd voor bijvoorbeeld het behoud van cultureel erfgoed.

Op deze feestelijke dag voor de NGS eert de voorzitter de mensen van het eerste uur:
Harry Bouman, Hendrik de Beaufort, Peter Nijhof, Daan van Rijn, Pieter van der Zaag, Cees Tak. 
De NGS is begonnen in Zuid-Holland ’84 met in ’85 een studiedag met 20 stichtingen en is opgericht op 22-10-1987 met zeer deskundige adviseurs met verstand van zaken: zij hebben olie geroken en aan hun handen gehad. In eerste instantie waren er 24 deelnemers incl. 2 waterschappen en nu 40 met een aantal waterschappen.
De NGS staat voor het behoud van cultuurhistorisch erfgoed, maar de medewerking van waterschappen kan toch nog wel een beetje beter. Het is moeilijk om updates via contacten in de waterschapswereld te verkrijgen. De NGS erkent dat het geen kerntaak voor waterschappen is, maar hoopt op toenemend besef van zekere verantwoordelijkheid bij de waterschappen. De NGS streeft naar samenwerking en dit bezoek van vandaag is daar een voorbeeld van.
De NGS is een trefpunt van kennis. Er is een rijke hoeveelheid kennis verzameld, vastgelegd in diverse publicaties zoals: "Gemalen als het water deert; Gemalen het behouden waard, het water de baas en de Gemalen Gids”. Er is een digitale gemalenkaart, regelmatig geactualiseerd met hulp van waterschappen.
Wat niet gelukt is het realiseren van een opslagloods en een gezamenlijke inkoop van kolen. Maar de NGS kijkt vooruit: we willen blijven een ontmoetingsplaats om kennis uit te wisselen. Daarnaast willen we de kennis uitbreiden over dieselgemalen en vooral het behoud van een aantal van deze gemalen, die binnenkort uit de roulatie gaan, bepleiten. Er is behoefte aan deskundig advies hoe om te gaan met historisch waardevolle gemalen. Dat geldt nu ook voor dieselgemalen, die sneller worden vervangen door elektrische gemalen.
De NGS wil in beeld brengen welke dieselgemalen bewaard zouden moeten worden op basis van goede afwegingen/motieven. Een twintigtal mooie diesels bewaren zou een mooie zaak zijn.  En dan bedoelt de NGS de jongere gemalen van na de periode van wederopbouw. De NGS beseft dat geld een probleem is en daarom zal er een nieuwe vorm van beheer moeten worden gezocht. Een opknapbeurt is niet voldoende, want wat gebeurt er daarna? Goede voorbeelden: gemaal 4 Noorderkoggen teruggeven waterschap en Cruquius aan Vereniging Hendrik de Keijser; gemaal Linden via BOEI is richting restaurant omgeturnd.
De NGS wil enthousiasme blijven opwekken. En daarom willen we 1 x per 2 jaar een AWARD instellen en uitreiken: een voorbeeld om te laten zien: zo hoort het! Dat gaan we proberen uit te werken.
Bij dit jubileum wil de NGS enkele mensen van het eerste uur in het zonnetje zetten. Aan de erevoorzitter Pieter van der Zaag, vice-voorzitter Hendrik J. de Beaufort, secretaris Harry Bouwman,  de adviseurs Daan van Rijn, Peter Nijhof, Cees Tak reikt de voorzitter onder dankzegging graag een mooie karaf met inscriptie uit.

    
  
De erevoorzitter Pieter van der Zaag spreekt een dankwoord uit namens allen.  Die dank geeft de huidige voorzitter direct door aan de vrijwilligers, want zonder hen wordt ook de NGS niet verder gedragen.
De voorzitter memoreert dat de werkzaamheden alleen maar kunnen plaatsvinden door onze sponsoren: Tauw, Heijmans, Bosman Watermanagement, Unie van Waterschappen en de vrijwillige inzet van bestuur en adviseurs: hulde en dank!
Tauw had reclame geplaatst (foto Jaap v.Raaij)

Onze adviseur Peter Nijhof, werkzaam bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, houdt vervolgens een lezing over de geschiedenis.
 

Door de industrialisatie kwam er rook uit de pijp en welvaart in het land, maar na gebruik volgde vaak snelle sloop. Dat riep tegenreactie op: inzet voor behoud aandacht voor industriële archeologie. De Federatie Industrieel Erfgoed Nederland werd opgericht en er volgden vele stichtingen, waarvan de NGS de eerste was!
Vanaf 1970 zet de Rijksdienst de stoomgemalen zoals Cruquius en Wouda  op de monumentenlijst. Woudagemaal komt  gepromoot door RCE op Unescolijst als werelderfgoed.
Huidige speerpunten van de Rijksdienst zijn 1 vermindering wet- en regelgeving 2 verdere decentralisatie 3 van sectorale bescherming naar facetmatige inbedding 4 van bescherming naar herbestemming: Nationale Agenda Herbestemming
Het Hooglandgemaal van Stavoren uit top 100 wederopbouw 1959-1965 wordt dan ook door RCE gepromoot als een werelderfgoed.
Adviseur Jaap van Raaij (vrijwilliger/rondleider op Woudagemaal en adviseur NGS) licht daarna de historie  van mechanische bemaling toe: 

-bemaling van gronden vanaf 1400 -de stormvloed van 5 feb 1825 gaf de aanleiding in Friesland voor mechanische bemaling. Het gemaal Tacozijl werd later Woudagemaal genoemd naar de ontwerper van het gemaal bemaalt  334000 ha 6mln m3/etm en is uitgevoerd in gewapend beton, hetgeen in die tijd uitzonderlijk was. De sluisdeuren waren nodig vanwege de getijdenwerking van de Zuiderzee en om de paalwormen tegen te houden. In 1955 werden nieuwe stoomketels geplaatst, wat het behoud van het gemaal is geweest. Ze werden later omgebouwd naar oliegestookte ketels. Via een 3D animatie keken we onder, boven en in het gebouw.
De middag werd besteed aan het bezoeken van het prachtige gemaal en uitstekend begeleid door de vrijwillige rondleiders van het Woudagemaal. 
 
Al met al een mooi en interessant bezoek aan een prachtig gemaal. Uitstekend verzorgd door het Wetterskip Fryslan, die we zeer hartelijk dankzeggen.
  

Een ieder kreeg een klein presentje van de NGS mee naar huis: een glaasje en flesje uit Friesland van Sonnema Beerenburg.

Verslag: Rob van Gaalen,
foto’s Ad Hartjes, Jaap van Raaij, Rob van Gaalen