Overzicht nieuwsbrievenCopy of Nieuwsflits 45; Impressie Vrijwilligersdag NGS 2019
Nieuwsflits 44; Oproep nominatie NGS Gemalenpluim 2019
Nieuwsflits 43; Een (werkend) model van een stoomgemaal?
Nieuwsflits 42; Drijfriem aangeboden
Nieuwsflits 41; Smit kortsluit anker motor
Nieuwsflits 40; Belangrijke data voor NGS'ers in 2019
Nieuwsflits 39; Spare parts Ricardo R156
Nieuwsflits 38; Uitreiking Gemalenpluim 2018
Waardige afsluiting jubileumjaar met Ridder Jan Reijnen
Nieuwsflits 36; Impressie Vrijwilligersdag NGS 2018
Nieuwsflits 35; NGS in de pers
Nieuwsflits 34; Willem Wolff prijs.
Nieuwsflits 33; belangrijke data in 2018
Nieuwsflits 32; Impressie 30-jarig jubileum NGS
Nieuwsflits 31; GMB nieuwe sponsor NGS

 

Blijf op de hoogte:
E-mail:

Ik ontvang graag:
NGS Nieuwsflits

Nieuwsflits 32; Impressie 30-jarig jubileum NGS

gemalen.nl  
 

Nieuwsflits nummer 32 Impressie 30-jarig jubileum NGS

Impressie van de 30-jarige jubileumbijeenkomst van de Nederlandse Gemalenstichting op 10 nov 2017

Op een wat miezerige en frisse najaarsdag togen ca. 115 genodigden/belangstellenden uit het gehele land naar Lelystad voor de jubileumbijeenkomst van de Nederlandse Gemalenstichting.(Gebouw Batavialand (Voorheen Nieuw Land Erfgoed, Oostvaardersdijk 01-09 te Lelystad))

Samen met de Stowa en het waterschap Zuiderzeeland had de jubilaris een feestelijk programma opgesteld om aandacht te schenken aan het feit dat het 30 jaar geleden was, dat de Nederlandse Gemalenstichting was opgericht.

Na een warme kop koffie /thee kon het programma beginnen.

De dagvoorzitter Gerard Dalhuisen (tevens vicevoorzitter van de NGS) opent de bijeenkomst en geeft het woord aan de huidige voorzitter van de NGS, Herman Dijk, die eenieder van harte welkom heette. Vervolgens dook hij als eerste in de historie van de NGS door de aanwezigen van het 1euur in het zonnetje te zetten. En dat waren er nog meer dan in eerste instantie gedacht. Immers naast de 1e voorzitter (Pieter van der Zaag), de 1evicevoorzitter (Hendrik de Beaufort), de initiatiefnemer van het prilste uur (en nog steeds adviseur van de NGS Peter Nijhof), bleken ook Daan van Rijn (adviseur NGS) en Kees Tak (eveneens nog adviseur van de NGS), betrokken bij de oprichting van de NGS in het najaar van 1987. Op 22 oktober 1987 passeerde de notariële akte van oprichting. Iets meer dan 30 jaar geleden!

Een van de speerpunten van de NGS is momenteel de zorg voor kennisborging, of te wel hoe behouden we de kennis voor het goed beheren en onderhouden van de oude gemalen. Het aantal vrijwilligers die nog met stoom kunnen omgaan wordt snel minder en dat zal op termijn ook het geval zijn met het beheer en onderhoud van de oude diesels. Leo van Gelder, heemraad bij het waterschap Hollandse Delta en in het dagelijks leven docent aan de Hogeschool Rotterdam schetste hoe zijn waterschap daar mee omgaat (met o.a. een heus educatie-beleidsplan met een aangenaam budget en boordevol ambitie).

Vervolgens was het woord aan Hetty Klavers, dijkgraaf van het waterschap Zuiderzeeland, die samen met Roos van den IJssel, de jeugdwaterschapsbestuurder van Zuiderzeeland, het belang van educatie en het betrekken van de jeugd voor onze toekomst als onontbeerlijk schetste. Roos, benadrukte daarbij als belangrijkste punten van haar "tien gouden regels” met o.a. : Wees proactief; ga naar jongeren toe en wacht niet af énbenut social media". 

Daarna was het tijd voor een luchtigere noot. Jan Reijnen, al jarenlang actief als bestuurslid bij de NGS, had samen met zijn zoon een ware PUBquiz in elkaar gezet en had (te) grote verwachtingen van de kennis van de aanwezigen. Reeds na een vijftal vragen in luttele minuten (van de 55 vragen die Jan had voorbereid) bleek dat er slechts 1 van de aanwezigen alle vragen goed had beantwoord, waarna deze een fles wijn kreeg aangeboden. Maar geen nood, alle aanwezigen kregen nog 3 herkansingen hetgeen wel 3 extra flessen wijn kostte. Advies aan Jan: ” Volgende keer je vragen iets beter afstemmen op het kennisniveau van de aanwezigen. Bedenk, niet iedereen weet zoveel over gemalen dan jij!” 

Na een uitstekende lunch waarin genoeg tijd was voor het hernieuwen van de (oude) contacten was het tijd voor Henrike Branderhorst die als vertegenwoordiger (hoofd van de afdeling water en ruimtelijk ordening) van onze oudste sponsor Tauw een blik gaf op de (oude) banden tussen Tauw en de NGS. Daarbij toetste zij en passant ook nog even of de oude doelstellingen van de NGS nog steeds actueel zijn (hetgeen volgens de aanwezigen klopte). Een getoond grafiekje van de omzet van Tauw op terrein van gemalen stelde haar teleur, maar de nabije toekomst in ogenschouw nemende zou dat ook zo maar weer eens kunnen omslaan. Kortom de NGS rekent nog immer op een voortzetting van deze langdurige en mooie relatie!   

Tussentijds meldt Gerard Troost (adviseur van de NGS namens de RCE) dat er zeer positieve geluiden komen van de nieuwe minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, mevr. Ingrid van Engelshoven.  Zij heeft recent aangegeven: "Kom met projecten”. Een niet mis te verstane boodschap voor dit gezelschap lijkt ons zo!

Eveneens tussendoor zet onze dagvoorzitter Gerard Dalhuisen initiatiefnemer voor de oprichting van NGS, Peter Nijhof, in het zonnetje door hem te bedanken voor zijn jarenlange inzet en overhandigt hem een mooie bos bloemen. Waarop vanuit de vergadering wordt gesuggereerd om Harry Bouman (1esecretaris en ondertussen 92 jaar, maar niet meer bij machte om aanwezig te zijn) namens de vergadering een bedankje te sturen met eveneens een bos bloemen. Aldus wordt besloten. 

Een van de hoogtepunten van de dag was de presentatie van het boek "tussen stoom en stroom” dat ter gelegenheid van dit jubileum het levenslicht zou zien.

Als eerste kreeg daartoe Daan van Rijn, als een van de belangrijke auteurs en de drijvende kracht achter dit boek het woord.  Hij schetste waarom dit boek, waaraan meer dan 3 jaar gewerkt is juist nu van groot belang is. De dieselaandrijving verdwijnt immers met rasse schreden uit de gemalen en een van de belangrijke doelstellingen van de NGS op dit moment is de waardevolle exemplaren zoveel mogelijk te bewaren voor ons nageslacht.

Direct daarna was het de beurt aan onze voorzitter om het eerste exemplaar van dit kloeke boekwerk aan Hans Oosters, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en tevens voorzitter van de Unie van Waterschappen te overhandigen.

Als laatste spreker nam Ton Leijten (heemraad van het waterschap Zuiderzeeland) het woord met een mooie toelichting, met persoonlijke noot, op het gemaal Wortman (één van de 3 gemalen die Oostelijk Flevoland in 1957 droogmaalden).

Alle bezoekers van de bijeenkomst konden na afloop dit gemaal bezoeken.

En jawel het gemaal draaide; indrukwekkend. 

Dank aan allen die een bijdrage geleverd hebben aan deze geslaagde dag! 

Na een afsluitende borrel keerde iedereen ongetwijfeld met een voldaan gevoel huiswaarts.

Een foto-impressie van deze dag kunt u vinden op: https://myalbum.com/album/zjdngRpGTDti

Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Gemalen Stichting
www.gemalen.nl

Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier.