Overzicht nieuwsbrievenCopy of Nieuwsflits 45; Impressie Vrijwilligersdag NGS 2019
Nieuwsflits 44; Oproep nominatie NGS Gemalenpluim 2019
Nieuwsflits 43; Een (werkend) model van een stoomgemaal?
Nieuwsflits 42; Drijfriem aangeboden
Nieuwsflits 41; Smit kortsluit anker motor
Nieuwsflits 40; Belangrijke data voor NGS'ers in 2019
Nieuwsflits 39; Spare parts Ricardo R156
Nieuwsflits 38; Uitreiking Gemalenpluim 2018
Waardige afsluiting jubileumjaar met Ridder Jan Reijnen
Nieuwsflits 36; Impressie Vrijwilligersdag NGS 2018
Nieuwsflits 35; NGS in de pers
Nieuwsflits 34; Willem Wolff prijs.
Nieuwsflits 33; belangrijke data in 2018
Nieuwsflits 32; Impressie 30-jarig jubileum NGS
Nieuwsflits 31; GMB nieuwe sponsor NGS

 

Blijf op de hoogte:
E-mail:

Ik ontvang graag:
NGS Nieuwsflits

Nieuwsflits 30; Gemalenpluim NGS uitgereikt!

gemalen.nl  
 
Nieuwsflits nummer 30; Gemalenpluim NGS weer uitgereikt

Dertig jaar NGS met uitreiking Gemalenpluim 2017 tijdens jubileumbijeenkomst.

Ook in haar jubileumjaar 2017 heeft het bestuur van de NGS nagedacht over een gemalenpluim. Al weer voor de 3e keer.

In 2015 en 2016 werden gemalen voor nominatie informeel verzameld in besloten kring van bestuur en adviseurs van de NGS. Voor het eerst zijn door een speciale NGS Nieuwsflits (1 juli 2017) alle deelnemers van de NGS uitgenodigd om gemalen voor te dragen.

Categorie Stichtingen

Door stichtingen of andere organisaties/instellingen zijn geen nominaties ingebracht. De jury heeft zelf een aantal gemalen getoetst, echter geen van de bezochte gemalen kon deze keer de toets der kritiek weerstaan, zodat de pluimcommissie uit deze categorie dit jaar geen enkel gemaal heeft kunnen nomineren.

Uitreiking Gemalenpluim 2017 tijdens jubileumbijeenkomst.

Op basis van de beoordelingen van de pluimcomissie heeft het bestuur van de Nederlandse Gemalenstichting besloten dat de gemalenpluim 2017 wordt toegekend aan:

1. Het Wetterskip Frysl├ón wegens de zorgvuldige en sobere restauratie en bemalingstechnische modernisering en capaciteitsverhoging van het operationele elektrische, rijksmonumentale gemaal Dongerdielen (1931) te Ezumazijl.

2. Het waterschap Rijn en IJssel wegens de prachtige restauratie en herbestemming voor publieksfuncties van het vergaand vervallen elektrisch Gemaal Oude Rijn (1884) te Pannerden, dat voor het waterschap geen functionele betekenis voor de waterbeheersing meer heeft.

De pluimen werden deze keer uitgereikt op de jubileumbijeenkomst van de NGS welke plaats vond op 10 nov 2017 te Lelystad.

In samenspraak met de Stowa en het waterschap Zuiderzeeland besteedde de NGS uitgebreid aandacht aan het feit dat 30 jaar geleden, op 22 oktober 1987 de Nederlandse Gemalenstichting het levenslicht zag. Toen sloegen een twaalftal lokale gemalenstichtingen de handen inéén met de oprichting van De Nederlandse Gemalenstichting (NGS). Ondertussen is dit aantal uitgebreid naar ruim 40.

Voor foto's van de oorkondes en uitreiking zie:  http://www.gemalen.nl/gemalenpluim.asp

Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Gemalen Stichting
www.gemalen.nl