Overzicht nieuwsbrievenNieuwsflits 28: Schakelkast (om niet) te verkrijgen!
Nieuwsflits 27: Oproep nominatie NGS Gemalenpluim 2017
Nieuwsflits 26: Impressie Vrijwilligersdag NGS 2017.
Nieuwsflits 25; Belangrijke data in 2017
Nieuwsflits 24; Foto-expositie gemalen Stichtse Rijnlanden
Flits 23; Peter Nijhof geridderd
Flits 22; Interesse in "De week van Ons Water"?
Flits 21; Impressie Vrijwilligersdag 2016 (Museumgemaal Cremer/Winschoten)
Nieuwsflits 20; diverse data en bestuurswisseling
Flits 19; Gemalenpluim 2015 NGS
Flits 18; Oude elektromotoren te verkrijgen
Flits 17; Gemaal Overslingeland draait weer!
Flits 16; Verslagje Vrijwilligersdag NGS 27 mrt 2015
Flits 16; Wie kent dit gemaal??
Flits 15; personalia NGS
Flits 14; Nieuwsbrief Woudagemaal
Flits 13; Aanvragen BRIM-subsidie
Nieuwsflits 12; Diverse Data
flits 11 Nieuws van onze collega's; Molencursussen
flits 10 Oproep Willem Wolff prijs 2015
flits 9 Schoonmaakactie Nieuwe Hollandse Waterlinie
flits 8 Gemalendag
flits 7 Erfgoed Fryslan
flits 6 Gemalendag
flits 5 Wouda
flits 4 Wouda
flits 3 Data 2014
flits 2 Beijerinck & De Tuut
brief1 Deelnemersdag 2013
flits 1 Nieuwe website
brief0 Jubileum 2012

 

Blijf op de hoogte:
E-mail:

Ik ontvang graag:
NGS Nieuwsbrief
NGS Nieuwsflits

Nieuwsflits 25; Belangrijke data in 2017

gemalen.nl  
 
Nieuwsflits nummer 25; Belangrijke data voor de NGS in 2017

 

Belangrijke data voor de NGS in 2017

NGS 30 jaar!

Het jaar 2017 is een belangrijk jaar voor de Nederlandse Gemalenstichting. 

De NGS is namelijk opgericht in 1987 en dat betekent, dat we in 2017 ons 30-jarig jubileum vieren.

Ook is de NGS reeds geruime tijd bezig met een belangwekkende nieuwe uitgave onder de titel "Tussen stoom en stroom”, een boek dat gaat over door dieselmotoren - eventueel in combinatie met een andere aandrijfvorm (hybride) - aangedreven gemalen.

Het bestuur van de NGS heeft besloten, het 30 jarig jubileum en de presentatie van de uitgave van het boek te combineren met onze jaarlijkse deelnemersvergadering in het najaar van dit jaar.

Zoals het er nu naar uitziet zal dat mogelijk 10 november 2017 (nog onder voorbehoud) worden.

Plaats van handeling:  Ergens centraal in Nederland!

 

Vrijwilligersdag 2017; 24 mrt 2017

 

De vrijwilligersdag zal deze keer gehouden worden op vrijdag 24 maart 2017 in Gelderland.

De ontvangende deelnemers zijn de Stichting Hertog Reynout (te Nijkerk) en de Stichting Vrienden van het Putter Stoomgemaal (in Putten)

De uitnodiging wordt in de loop van de maand februari verzonden naar de deelnemende stichtingen.

 

 

Nationale Gemalendag 2017; 13 (en 14) mei 2017

 

De Nationale Molen- & Gemalendag zal zoals altijd gehouden worden op de 2e zaterdag en/of zondag in mei. Vele gemalen zullen meedoen aan deze jaarlijks terugkerende mogelijkheid om een ieder in de gelegenheid te stellen een (of meerdere) mooie gemalen te bezoeken.

De datum van deze dag/dit weekend is dit jaar:  zaterdag 13 en zondag 14 mei 2017.

Nadere informatie (met name over de gemalen die geopend zijn op deze dagen volgt op de site.

 

 

Jaarverslag

 

Het jaarverslag 2016 van de NGS wordt binnenkort besproken in het bestuur en verschijnt daarna op de site. 

Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Gemalen Stichting
www.gemalen.nl