Overzicht nieuwsbrievenNieuwsflits 28: Schakelkast (om niet) te verkrijgen!
Nieuwsflits 27: Oproep nominatie NGS Gemalenpluim 2017
Nieuwsflits 26: Impressie Vrijwilligersdag NGS 2017.
Nieuwsflits 25; Belangrijke data in 2017
Nieuwsflits 24; Foto-expositie gemalen Stichtse Rijnlanden
Flits 23; Peter Nijhof geridderd
Flits 22; Interesse in "De week van Ons Water"?
Flits 21; Impressie Vrijwilligersdag 2016 (Museumgemaal Cremer/Winschoten)
Nieuwsflits 20; diverse data en bestuurswisseling
Flits 19; Gemalenpluim 2015 NGS
Flits 18; Oude elektromotoren te verkrijgen
Flits 17; Gemaal Overslingeland draait weer!
Flits 16; Verslagje Vrijwilligersdag NGS 27 mrt 2015
Flits 16; Wie kent dit gemaal??
Flits 15; personalia NGS
Flits 14; Nieuwsbrief Woudagemaal
Flits 13; Aanvragen BRIM-subsidie
Nieuwsflits 12; Diverse Data
flits 11 Nieuws van onze collega's; Molencursussen
flits 10 Oproep Willem Wolff prijs 2015
flits 9 Schoonmaakactie Nieuwe Hollandse Waterlinie
flits 8 Gemalendag
flits 7 Erfgoed Fryslan
flits 6 Gemalendag
flits 5 Wouda
flits 4 Wouda
flits 3 Data 2014
flits 2 Beijerinck & De Tuut
brief1 Deelnemersdag 2013
flits 1 Nieuwe website
brief0 Jubileum 2012

 

Blijf op de hoogte:
E-mail:

Ik ontvang graag:
NGS Nieuwsbrief
NGS Nieuwsflits

Flits 21; Impressie Vrijwilligersdag 2016 (Museumgemaal Cremer/Winschoten)

gemalen.nl  
 
Nieuwsflits nummer 21

Impressie Vrijwilligersdag 2016 NGS

Op vrijdag 1 april 2016 (geen grap!!) togen ca. 70 (!!) vrijwilligers van de verschillende deelnemende stichtingen van de NGS op naar het uiterste puntje van de provincie Groningen om daar de jaarlijkse vrijwilligersdag van de NGS bij te wonen.

Op 31 maart maakte een koude noordenwind het verblijven op de waddendijk bij het Museumgemaal Cremer in Termunterzijl nog zeer onaangenaam, echter op 1 april was er een zeer aangenaam zonnetje met bijna geen wind en een aangename temperatuur. Ze zeggen wel eens je krijgt wat je verdient! 

De vrijwilligers werden rond half elf hartelijk welkom geheten met een kop koffie en een gebakje  in het Café-Restaurant Jachthaven. Om ca. kwart voor elf opende de voorzitter van het Museumgemaal Cremer, Jan Köller, het DB-lid van het waterschap Hunze en AA’s, dhr. Wim Koeneman, en het bestuurslid Helmer van der Wal van de Stichting Cremergemaal, de dag met een toelichting op het programma en de diverse onderdelen. Vervolgens sloot Peter Nijhof, van de NGS de rij van sprekers af. Jaap van Raaij (adviseur van het NGS-bestuur) verraste iedereen bij dit welkom met een mooie geste van onze hoofdsponsor Tauw door iedereen het boek ”Sterke Staaltjes; 80 jaar gemalenbouw in beeld” te overhandigen. 

Snel daarna gingen we, opgesplitst in 3 groepen, naar respectievelijk het Museumgemaal Cremer (prachtig museumgemaal), het nieuwe Rozema gemaal (indrukwekkend en imposant) en werd een bezoek gebracht aan de fa. Bosker. (van de krooshekreinigers; ja die komen daar vandaan!)

En voor we Termunterzijl achter ons lieten werden we door het waterschap onthaald in het visrestaurant Landman in Termunterzijl op een meer dan voortreffelijke lunch. Mocht u ooit nog eens in de buurt zijn; rij er dan niet voorbij! 

Hierna vertrekt iedereen voldaan en met een nog immer mooi zonnetje richting Winschoten. En als je de Tom-Tom goed had ingesteld kwam je daarbij langs de Blauwe Stad om vervolgens uit te komen bij het laatste onderdeel van deze dag, een bezoek aan het Museum Stoomgemaal Winschoten. Daar werden we in het mooie nieuwe bezoekerscentrum welkom geheten door respectievelijk Piet Mulder (secr. Stoomgemaal Winschoten), Cees Stolk (vz van de Stichting Nieuwolda/ Stoomgemaal de Hoogte) en Carl v/d Meulen vrijwilliger bij het Stoomgemaal Winschoten. Gelukkig was het gelukt (met man en macht) om een kapot veiligheidsventiel op tijd te repareren, waardoor het stoomgemaal inderdaad onder stoom (op hout gestookt!) was en we de installatie werkend konden bewonderen. 

Na een hapje en een drankje in het bezoekerscentrum, met een dankwoordje van onze dagvoorzitter Peter voor de prima organisatie en ontvangst, trok iedereen weltevreden huiswaarts.

We kijken alweer uit naar de Vrijwilligersdag 2017, tot dan! 

 

Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Gemalen Stichting
www.gemalen.nl