Overzicht nieuwsbrievenNieuwsflits 42; Drijfriem aangeboden
Nieuwsflits 41; Smit kortsluit anker motor
Nieuwsflits 40; Belangrijke data voor NGS'ers in 2019
Nieuwsflits 39; Spare parts Ricardo R156
Nieuwsflits 38; Uitreiking Gemalenpluim 2018
Waardige afsluiting jubileumjaar met Ridder Jan Reijnen
Nieuwsflits 36; Impressie Vrijwilligersdag NGS 2018
Nieuwsflits 35; NGS in de pers
Nieuwsflits 34; Willem Wolff prijs.
Nieuwsflits 33; belangrijke data in 2018
Nieuwsflits 32; Impressie 30-jarig jubileum NGS
Nieuwsflits 31; GMB nieuwe sponsor NGS
Nieuwsflits 30; Gemalenpluim NGS uitgereikt!
Nieuwsflits 29: Vertel Cafe oude stationaire motoren
Nieuwsflits 27: Oproep nominatie NGS Gemalenpluim 2017

 

Blijf op de hoogte:
E-mail:

Ik ontvang graag:
NGS Nieuwsflits

Flits 19; Gemalenpluim 2015 NGS

gemalen.nl  
 
Nieuwsflits nummer 19

Gemalenpluim NGS

In de zomer van 2015 heeft de Nederlandse Gemalen Stichting besloten tot het instellen van een gemalenpluim.

Doel van de Gemalenpluim is het uitspreken van waardering door de NGS voor het zorgvuldig omgaan met waardevolle gemalen door eigenaren/beheerders. De bandbreedte van `zorgvuldig omgaan met’ is groot: variërend van zorgvuldige instandhouding of modernisering van een operationeel gemaal door een waterschap tot de complete in- en uitwendige restauratie van een museumgemaal door een particuliere stichting.

De "Pluim” wordt jaarlijks toegekend in 2 categorieën, te weten één pluim voor de deelnemende waterschappen van de NGS en één pluim voor de particuliere stichtingen die deelnemer zijn van de NGS.

Ten behoeve van de voorbereidingen voor de selectie van de jaarlijkse Gemalenpluim heeft het bestuur een zo genaamde Pluimcommissie in het leven geroepen uit haar midden. Deze pluimcommissie bereidt de zaken voor, voert een voorselectie uit en adviseert het bestuur van de NGS welke gemalen in haar ogen dat betreffende jaar in aanmerking komen voor de ontvangst van de Gemalenpluim. De Gemalenpluim wordt jaarlijks in de Deelnemersvergadering uitgereikt.

De "winnaars” van de Gemalenpluim ontvangen een oorkonde als blijk van waardering voor hun prestaties voor het goed beheren en onderhouden van het betreffende gemaal.

Op de oorkonde staat kort vermeld, waarom de keuze het betreffende jaar op het gekozen gemaal is gevallen. 

Tijdens de deelnemersvergadering op 06-11-2015 is de eerste gemalenpluim (2015) uitgereikt aan 

 

  • Categorie waterschap: Waterschap Zuiderzeeland met gemaal Wortman. Wegens het zorgvuldig beheer van Gemaal Wortman (1956) te Lelystad als één van de belangrijkste dieselgemalen van Nederland;

 

  • Categorie particuliere stichtingen: Regionale Gemalen Stichting Alblasserwaard en Vijfheerenlanden met het gemaal  Over- en Nederslingeland (1939) te Giessenburg dat na decennia van verval met inzet van vrijwilligers zorgvuldig is gerestaureerd als operationeel dieselgemaal.
Deze informatie is aangevuld met enkele foto's, te vinden op de bijlage.


Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Gemalen Stichting
www.gemalen.nlBijlage bij dit bericht:
Gemalenpluim-tekst voor website NGS.docx