Overzicht nieuwsbrievenNieuwsflits 28: Schakelkast (om niet) te verkrijgen!
Nieuwsflits 27: Oproep nominatie NGS Gemalenpluim 2017
Nieuwsflits 26: Impressie Vrijwilligersdag NGS 2017.
Nieuwsflits 25; Belangrijke data in 2017
Nieuwsflits 24; Foto-expositie gemalen Stichtse Rijnlanden
Flits 23; Peter Nijhof geridderd
Flits 22; Interesse in "De week van Ons Water"?
Flits 21; Impressie Vrijwilligersdag 2016 (Museumgemaal Cremer/Winschoten)
Nieuwsflits 20; diverse data en bestuurswisseling
Flits 19; Gemalenpluim 2015 NGS
Flits 18; Oude elektromotoren te verkrijgen
Flits 17; Gemaal Overslingeland draait weer!
Flits 16; Verslagje Vrijwilligersdag NGS 27 mrt 2015
Flits 16; Wie kent dit gemaal??
Flits 15; personalia NGS
Flits 14; Nieuwsbrief Woudagemaal
Flits 13; Aanvragen BRIM-subsidie
Nieuwsflits 12; Diverse Data
flits 11 Nieuws van onze collega's; Molencursussen
flits 10 Oproep Willem Wolff prijs 2015
flits 9 Schoonmaakactie Nieuwe Hollandse Waterlinie
flits 8 Gemalendag
flits 7 Erfgoed Fryslan
flits 6 Gemalendag
flits 5 Wouda
flits 4 Wouda
flits 3 Data 2014
flits 2 Beijerinck & De Tuut
brief1 Deelnemersdag 2013
flits 1 Nieuwe website
brief0 Jubileum 2012

 

Blijf op de hoogte:
E-mail:

Ik ontvang graag:
NGS Nieuwsbrief
NGS Nieuwsflits

Flits 13; Aanvragen BRIM-subsidie

gemalen.nl  
 
Nieuwsflits nummer 13 BRIM- subsidie aanvragen

Voor het onderhouden van monumenten zijn er verschillende (instandhoudings)subsidies.

Een daarvan is de zogenaamde BRIM-subsidie (= Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten).

De subsidie is een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten van onderhoud van monumenten die oorspronkelijk niet als woonhuis zijn gebouwd en die nu niet als woonhuis in gebruik zijn.

Voor een 6 jaren onderhoudsplan in de periode 2016-2021 kunt u met ingang van 1 februari tot en met 31 maart 2015 een aanvraag tot subsidie indienen.


Deze subsidie kan tegenwoordig ook interessant zijn voor waterschappen. Was vroeger het maximale subsidie-percentage voor waterschappen 30, tegenwoordig is dat ook voor waterschappen maximaal 50%.

Voor meer informatie over de randvoorwaarden, of u in aanmerking komt, hoe u moet indienen etc. kunt u terecht op: http://www.monumenten.nl/kennisbank/financiering/rijksmonumenten/brim/brim-2013/hoe-vraag-ik-de-instandhoudingssubsidie-aan

Heeft u desondanks nog vragen?

Deze kunt u altijd stellen aan de INFOdesk van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: info@culureelerfgoed.nlof 033 – 421 7 456.


Veel succes! 

Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Gemalen Stichting
www.gemalen.nl