Overzicht nieuwsbrievenNieuwsflits 28: Schakelkast (om niet) te verkrijgen!
Nieuwsflits 27: Oproep nominatie NGS Gemalenpluim 2017
Nieuwsflits 26: Impressie Vrijwilligersdag NGS 2017.
Nieuwsflits 25; Belangrijke data in 2017
Nieuwsflits 24; Foto-expositie gemalen Stichtse Rijnlanden
Flits 23; Peter Nijhof geridderd
Flits 22; Interesse in "De week van Ons Water"?
Flits 21; Impressie Vrijwilligersdag 2016 (Museumgemaal Cremer/Winschoten)
Nieuwsflits 20; diverse data en bestuurswisseling
Flits 19; Gemalenpluim 2015 NGS
Flits 18; Oude elektromotoren te verkrijgen
Flits 17; Gemaal Overslingeland draait weer!
Flits 16; Verslagje Vrijwilligersdag NGS 27 mrt 2015
Flits 16; Wie kent dit gemaal??
Flits 15; personalia NGS
Flits 14; Nieuwsbrief Woudagemaal
Flits 13; Aanvragen BRIM-subsidie
Nieuwsflits 12; Diverse Data
flits 11 Nieuws van onze collega's; Molencursussen
flits 10 Oproep Willem Wolff prijs 2015
flits 9 Schoonmaakactie Nieuwe Hollandse Waterlinie
flits 8 Gemalendag
flits 7 Erfgoed Fryslan
flits 6 Gemalendag
flits 5 Wouda
flits 4 Wouda
flits 3 Data 2014
flits 2 Beijerinck & De Tuut
brief1 Deelnemersdag 2013
flits 1 Nieuwe website
brief0 Jubileum 2012

 

Blijf op de hoogte:
E-mail:

Ik ontvang graag:
NGS Nieuwsbrief
NGS Nieuwsflits

flits 9 Schoonmaakactie Nieuwe Hollandse Waterlinie

gemalen.nl
Nieuwsflits nummer 9; Schoonmaakactie Nieuwe Hollandse Waterlinie

Schoonmaakactie Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Op zondag 22 maart, Wereld Water Dag, maakt Stichting Aquarius ter gelegenheid van 7 jaar UN – World Water Day met naar verwachting 2.000 deelnemers van 08:00 uur tot 18:00 uur de 140 km lange Nieuwe Hollandse Waterlinie Schoon van Werkendam tot Muiden schoon.

Voor de 7e keer achtereenvolgens is het initiatief genomen om, gekoppeld aan de Wereld Water Dag een schoonmaakactie te organiseren.

Deze keer is, in verband met het 200 jarig bestaan van de Hollandse Waterlinie, gekozen voor het traject van deze linie. Het betreft het traject van Werkendam tot Muiden, een totale lengte van ca. 140 km.

Voor een dergelijke klus is veel menskracht vereist. Gedacht wordt aan ca. 2000 vrijwilligers.

Het totale traject is ingedeeld in 50 deeltrajecten van ca. 3km.

Onder leiding van een ambassadeur zullen ca. 40 vrijwilligers per deeltraject een traject van ca 3 km schoon maken (plastic en andere rommel verzamelen en opruimen).

Kijk voor nadere informatie (persbericht) op:www.nieuwehollandsewaterlinieschoon.nl/persbericht

Naast de schoonmaakactie op de 22e maart worden er ook nog vele andere activiteiten rondom dit gebeuren georganiseerd. Voor het totale programma zie:

http://www.nieuwehollandsewaterlinieschoon.nl/programma

Wilt u ook uw steentje bijdragen aan deze mooie actie of is uw interesse gewekt, meldt u dan aan als vrijwilliger of ambassadeur op: http://www.nieuwehollandsewaterlinieschoon.nl/doe-mee

 

De Stichting Aquarius heeft de NGS eveneens benaderd met de vraag om zo mogelijk gemalen die in de direct omgeving liggen van de waterlinie open te stellen voor een kop koffie of een korte break voor de vrijwilligers of geïnteresseerde vrijwilligers gewoon een kort kijkje in het gemaal te laten nemen. Mocht u daar als eigenaar of beheerder van een dergelijk gemaal interesse in hebben, mail dan naar: info@stichtingaquarius.nlen verwijs naar Eric van Loon van de Stichting, die hierover contact heeft gehad met de NGS.

Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Gemalen Stichting
www.gemalen.nl