Overzicht nieuwsbrievenNieuwsflits 36; Impressie Vrijwilligersdag NGS 2018
Nieuwsflits 35; NGS in de pers
Nieuwsflits 34; Willem Wolff prijs.
Nieuwsflits 33; belangrijke data in 2018
Nieuwsflits 32; Impressie 30-jarig jubileum NGS
Nieuwsflits 31; GMB nieuwe sponsor NGS
Nieuwsflits 30; Gemalenpluim NGS uitgereikt!
Nieuwsflits 29: Vertel Cafe oude stationaire motoren
Nieuwsflits 27: Oproep nominatie NGS Gemalenpluim 2017
Nieuwsflits 26: Impressie Vrijwilligersdag NGS 2017.
Nieuwsflits 25; Belangrijke data in 2017
Nieuwsflits 24; Foto-expositie gemalen Stichtse Rijnlanden
Flits 23; Peter Nijhof geridderd
Flits 22; Interesse in "De week van Ons Water"?
Flits 21; Impressie Vrijwilligersdag 2016 (Museumgemaal Cremer/Winschoten)

 

Blijf op de hoogte:
E-mail:

Ik ontvang graag:
NGS Nieuwsflits

flits 9 Schoonmaakactie Nieuwe Hollandse Waterlinie

gemalen.nl
Nieuwsflits nummer 9; Schoonmaakactie Nieuwe Hollandse Waterlinie

Schoonmaakactie Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Op zondag 22 maart, Wereld Water Dag, maakt Stichting Aquarius ter gelegenheid van 7 jaar UN – World Water Day met naar verwachting 2.000 deelnemers van 08:00 uur tot 18:00 uur de 140 km lange Nieuwe Hollandse Waterlinie Schoon van Werkendam tot Muiden schoon.

Voor de 7e keer achtereenvolgens is het initiatief genomen om, gekoppeld aan de Wereld Water Dag een schoonmaakactie te organiseren.

Deze keer is, in verband met het 200 jarig bestaan van de Hollandse Waterlinie, gekozen voor het traject van deze linie. Het betreft het traject van Werkendam tot Muiden, een totale lengte van ca. 140 km.

Voor een dergelijke klus is veel menskracht vereist. Gedacht wordt aan ca. 2000 vrijwilligers.

Het totale traject is ingedeeld in 50 deeltrajecten van ca. 3km.

Onder leiding van een ambassadeur zullen ca. 40 vrijwilligers per deeltraject een traject van ca 3 km schoon maken (plastic en andere rommel verzamelen en opruimen).

Kijk voor nadere informatie (persbericht) op:www.nieuwehollandsewaterlinieschoon.nl/persbericht

Naast de schoonmaakactie op de 22e maart worden er ook nog vele andere activiteiten rondom dit gebeuren georganiseerd. Voor het totale programma zie:

http://www.nieuwehollandsewaterlinieschoon.nl/programma

Wilt u ook uw steentje bijdragen aan deze mooie actie of is uw interesse gewekt, meldt u dan aan als vrijwilliger of ambassadeur op: http://www.nieuwehollandsewaterlinieschoon.nl/doe-mee

 

De Stichting Aquarius heeft de NGS eveneens benaderd met de vraag om zo mogelijk gemalen die in de direct omgeving liggen van de waterlinie open te stellen voor een kop koffie of een korte break voor de vrijwilligers of geïnteresseerde vrijwilligers gewoon een kort kijkje in het gemaal te laten nemen. Mocht u daar als eigenaar of beheerder van een dergelijk gemaal interesse in hebben, mail dan naar: info@stichtingaquarius.nlen verwijs naar Eric van Loon van de Stichting, die hierover contact heeft gehad met de NGS.

Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Gemalen Stichting
www.gemalen.nl