Overzicht nieuwsbrievenNieuwsflits 28: Schakelkast (om niet) te verkrijgen!
Nieuwsflits 27: Oproep nominatie NGS Gemalenpluim 2017
Nieuwsflits 26: Impressie Vrijwilligersdag NGS 2017.
Nieuwsflits 25; Belangrijke data in 2017
Nieuwsflits 24; Foto-expositie gemalen Stichtse Rijnlanden
Flits 23; Peter Nijhof geridderd
Flits 22; Interesse in "De week van Ons Water"?
Flits 21; Impressie Vrijwilligersdag 2016 (Museumgemaal Cremer/Winschoten)
Nieuwsflits 20; diverse data en bestuurswisseling
Flits 19; Gemalenpluim 2015 NGS
Flits 18; Oude elektromotoren te verkrijgen
Flits 17; Gemaal Overslingeland draait weer!
Flits 16; Verslagje Vrijwilligersdag NGS 27 mrt 2015
Flits 16; Wie kent dit gemaal??
Flits 15; personalia NGS
Flits 14; Nieuwsbrief Woudagemaal
Flits 13; Aanvragen BRIM-subsidie
Nieuwsflits 12; Diverse Data
flits 11 Nieuws van onze collega's; Molencursussen
flits 10 Oproep Willem Wolff prijs 2015
flits 9 Schoonmaakactie Nieuwe Hollandse Waterlinie
flits 8 Gemalendag
flits 7 Erfgoed Fryslan
flits 6 Gemalendag
flits 5 Wouda
flits 4 Wouda
flits 3 Data 2014
flits 2 Beijerinck & De Tuut
brief1 Deelnemersdag 2013
flits 1 Nieuwe website
brief0 Jubileum 2012

 

Blijf op de hoogte:
E-mail:

Ik ontvang graag:
NGS Nieuwsbrief
NGS Nieuwsflits

flits 7 Erfgoed Fryslan

gemalen.nl
Nieuwsflits 7

Wetterskip Fryslan draagt monumenten over

Zes monumenten overgedragen Wetterskip Fryslân draagt Strieperdijk en Stenen Man over aan Stichting Waterschapserfgoed. Wetterskip Fryslân heeft de rijksmonumenten sluiscomplex Ezumazijl, de Naald bij Dokkumer-Nieuwe Zijlen en de Stenen Man bij Harlingen overgedragen aan de StichtingWaterschapserfgoed. Dijkgraaf Paul van Erkelens en voorzitter Bertus Mulder van de Stichting Waterschapserfgoed ondertekenden daartoe vrijdag 9 mei bij de Stenen Man in Harlingen een overdrachtsdocument. Ook droeg het waterschap de bijzondere Strieperdijk op Terschelling over aan de stichting. De stichting neemt het eigendom en beheer van de monumenten over. De Stichting Waterschapserfgoed is in 2004 op initiatief van Wetterskip Fryslân opgericht. Doel is het in stand houden en beheren van historisch waardevolle waterstaatswerken die geen actieve rol meer vervullen in het waterbeheer. De stichting had al 23 objecten, zoals gemalen, molens, sluizen, in eigendom. Zo is de stichting bijvoorbeeld eigenaar van acht grote Amerikaanse windmotoren en van het oude stoomgemaal in Echten. Na de overdracht heeft de stichting 29 objecten, waaronder 20 rijksmonumenten, in eigendom. Hiermee worden de laatste monumenten van het waterschap aan de stichting overgedragen. Alle monumenten zijn onlangs gerestaureerd en bevinden zich in goede staat.
Strieperdijk
De Strieperdijk (Stryperdyk) op Terschelling is de eerste dijk die de Stichting Waterschapserfgoed in eigendom heeft gekregen. De Strieperdijk is een eeuwenoude polderdijk om het zeewater te keren. Het is een zogenaamde wierdijk; een aarden dijk die aan de zeezijde bekleed werd met zeegras. De Strieperdijk heeft geen waterkerende functie meer. Op initiatief van de cultuurhistorische vereniging ‘Skylge myn Lântse’ is in samenwerking met de gemeente Terschelling, Wetterskip Fryslân en de Stichting Waterschapserfgoed een plan bedacht om de oude polderdijk te behouden en zichtbaarder te maken in het landschap. Het profiel van de Strieperdijk is op enkele plaatsen hersteld en er is een tableau aangelegd van verschillende vormen van steenbekleding. Ook is een informatiepaneel geplaatst met uitleg over de geschiedenis van de polderdijk en de verschillende soorten steenbekleding. Het paneel werd vrijdagmiddag 9 mei onthuld door voorzitter Pieter de Haan van de cultuurhistorische vereniging ‘Skylge myn Lântse’, voorzitter Bertus Mulder van de Stichting Waterschapserfgoed en dijkgraaf Paul van Erkelens van Wetterskip Fryslân.

Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Gemalen Stichting
www.gemalen.nlBijlage bij dit bericht:
Wetterskip Fryslân draagt monumenten over aan St Waterschapserfgoed.pdf