Nationale Molen- & Gemalendag

Op zaterdag 13 mei (eventueel zondag 14 mei)

De Nationale Gemalendag wordt op dezelfde dag gehouden als de Nationale Molendag.
Getracht wordt zoveel mogelijk gemalen/molens open te stellen voor het publiek.
In 2017 vindt de Nationale Gemalendag/Molendag plaats op zaterdag 13 mei 201
7 en/of op zondag 14 mei 2017.
Gebruikelijk is dat de gemalen/molens geopend zijn tussen 10.00 uur en 16.00 uur.

In de aanloop naar de Nationale Gemalendag zal er in de bijlage (Excel bestand, update 24 april) een overzicht gegeven worden van de gemalen die mee doen aan de Nationale Gemalendag en dus geopend zijn en welke speciale activiteiten er dan plaats vinden.
Tevens is aangegeven, op welk moment het gemaal geopend is en of het eventueel ook op zondag 14 mei geopend is.
Bezoekers zijn natuurlijk meer dan welk!

Alvast een plezierige dag toegewenst.

Namens het bestuur van de NGS,
Carlos Ceelaert,
Secretaris.